Zborník - Zbierky dejín techniky III.

Pridané: 24. 08. 2020

MÚZEÁ VEDY A TECHNIKY

Zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti 70. výročiavzniku Slovenského
technického múzea
Košice 2017
Vydané: 2017
Rozsah : 228 strán
Náklad : 150 ks
ISBN 978-80-972513-3-8
Cena : nedostupné
* Na požiadanie v elektronickej forme.