Košická Noc múzeí a galérií 2022

Pridané: 05. 05. 2022

ENERGIA VŠADE OKOLO NÁS

STM Sídelná budova v Košiciach, Hlavná 88, Košice
Sobota, 14. mája 2022 od 17:00 hod.

Program:

17:00 – 00:00 Vodíkový autobus z EXPA 2020
Predstavenie jedinečného vodíkového autobusu košickej verejnosti v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Návštevníci si budú môcť prezrieť exteriér a interiér autobusu, jeho funkcionality a dozvedieť sa informácie o vodíkovom pohone ako o ekologickom zdroji energie pre 21. storočie.

17:00 – 00:00 ELEKTROVEK
200 rokov elektrotechniky V novej expozícii návštevníkom predstavíme zbierkové predmety dokumentujúce vývoj elektrotechniky na území bývalého Československa od druhej polovice 19. storočia po začiatok 21. storočia. Návštevníci získajú informácie o výsledkoch práce vynálezcov, výskumníkov, vývojárov, výrobných podnikov na území dnešného Slovenska, kde úspešne aplikovali poznatky elektrotechniky a vytvorili reálnu inovatívnu techniku, ktorá človeku uľahčovala prácu, alebo slúžila na oddych.

17:00 – 00:00 Tajomná krajina permoníkov – energia skrytá v podzemí
V krajine permoníkov si svoje miesto nájdu mladší návštevníci. Sú pre nich pripravené tvorivé workshopy, Bábkové divadlo (Ako permoníci našli uhlie a dostali za úlohu naučiť ľudí z uhlia vyrábať energiu – svetlo a teplo) Zážitkové čítanie z knihy „Dodo v krajine permoníkov“ a krátka interaktívna beseda, Výstava minerálov (7 pokladov: kamenná soľ, železná ruda, meď, opál, zlato, striebro, uhlie), Výstava baníckych nástrojov, Výstava ilustrácií z knihy Dodo v krajine permoníkov a Knižný stolík.

17:00 – 00:00 „Tvoj pokojný spánok patrí inému, anestetická a dýchacia technika“
Výstavou predstavíme návštevníkom medicínsky odbor anestéziológie a intenzívnej medicíny, a prezentuje kolekciu prístrojovej techniky, pomôcok a zariadení. Priblížime im históriu anestéziológie vo svete a na Slovensku, predstavíme anestetiká a lieky používané v minulosti, rozmanité druhy inhalátorov, masiek a monitorovacích prístrojov. Návštevník sa dozvie aké postupy a nástroje sa používajú pri resuscitácii, udržiavaní priechodnosti dýchacích ciest pacienta a riadení jeho dýchania.

18:00 a 20:00 TRESKY / BLESKY
Komentované prehliadky v Sieni elektrických výbojov o 18:00 a 20:00, kde mladší i starší zažijú elektrostatickú energiu na vlastnej koži. Čaká na nich množstvo interaktívnych exponátov i pobyt vo Faradayovej klietke s bleskami z Teslovho transformátora.

17:00 – 00:00 Úsvit webovej virtuálnej reality
Virtuálna realita sa vďaka pokrokom vo výpočtovej technike pomaly stáva bežnou súčasťou našich životov: Virtuálno-realitné prilby či špeciálne púzdra pre mobilné telefóny sú dostupné širokej verejnosti. Na druhej strane, je dnes už možné virtuálne prostredia zobraziť priamo v internetových prehliadačoch a to tak, aby ich bez problémov mohli naraz zdieľať viacerí používatelia. Niekoľko takýchto prostredí, vytvorených v laboratóriu Lirkis na Katedre počítačov a informatiky, FEI, Technickej univerzity v Košiciach, si budú môcť vyskúšať aj naši návštevníci.

17:00 – 00:00 ENERGIA V EXPOZÍCIACH
Návštevníkom budú sprístupnené expozície: Baníctvo v podzemí, Hutníctvo, Metalurgia v 19. a 20. storočí, Umelecké kováčstvo, Vývoj písacích strojov, Úžitkové a ozdobné predmety z kovov, Z dejín fyziky na Slovensku, Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Pravdivo o nepravých zuboch a Energetické oodelenie A. Stodolu. 

 

Posledný vstup: 23:30

 

STM – Múzeum letectva v Košiciach

Program:

17:00 – 00:00 Sprístupnené expozície:

Počiatky letectva do roku 1945
Vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945
Galéria lietadiel
Letecká prístrojová technicka
Letecké konštrukcie
Cestná doprava I. a II.

Posledný vstup: 23:30

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.

autogramiada