Vedeckovýskumná činnosť v múzeách

Pridané: 24. 08. 2020

Zborník príspevkov z odborného sympózia, Banská Bystrica
Vydané: 2013
Náklad: 300 ks
ISBN: 978 80 970250-7-6
nedostupné