Informačno-komunikačné technológie Využitie v prezentačnej činnosti múzeí

Pridané: 21. 08. 2020

Informačno-komunikačné technológie
Využitie v prezentačnej činnosti múzeí

Zborník príspevkov z konferencie, Banská Štiavnica, 2011.

Vydané: 2011
Rozsah: 104 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-970250-5-2

Cena: Nepredajné

STM vydalo pre ZMS. Dostupné on-line
* Na požiadanie v elektronickej forme..