STM Aktuálne č. 10/2017

Pridané: 24. 08. 2020

JUBILEJNÉ MÚZEJNÉ NOVINY

Vydané: 2017
Zostavila: Mgr. Jana Žakarovská Ďuricová
Rozsah: 8 strán + 4 retro príloha
Náklad: 300 ks
Nepredajné

* Na požiadanie v elektronickej forme.