Študuj dopravu 2024

Pridané: 28. 05. 2024
ŠTUDUJ DOPRAVU

podujatie pod záštitou ministra dopravy SR 

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy a poštových služieb je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, rezortných stredných odborných škôl, vysokých škôl, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov.

Termín: 11.6. 2024 v Bratislave od 9.00 do 13.00 hod.

Miesto konania: STM-Múzeum dopravy v Bratislave

Návštevníkom podujatia predstavia vystavovatelia odbory vzdelávania z oblasti dopravy a poštových služieb, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiakom poskytnú aj kariérové poradenstvo s odporúčaním na ďalšie študijné smerovanie a výber povolania. Súčasťou sprievodného programu budú informácie o povolaniach najmä v železničnej a cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra a takisto aj prehliadka priestorov železničného depa, vystavených rušňov a vozňov, autobusu, kamióna virtuálnej reality aj pojazdnej dielne. Záujemcovia sa môžu zúčastniť na dopravnej výchove, vyskúšajú si dopravné simulátory aj nácvik poskytovania prvej pomoci a svoje zručnosti a vedomosti si preveria v dopravných kvízoch, súťažiach a kreatívnych aktivitách.
 

Žiakom ponúkame najmä:

Kariérové poradenstvo – pomoc s výberom štúdia a povolania

Informácie zo sveta práce – predstavenie dopravných povolaní

Dopravnú výchovu – bezpečnosť v cestnej premávke, bezpečnosť cyklistu, dopravné simulátory

Poskytovanie prvej pomoci – nácvik zručností pri záchrane života 

 

Kontaktná osoba (potvrdenie účasti):
PaedDr. Filip Kucej
Tel.: 02/5949 4583
E-mail: filip.kucej@mindop.sk
https://www.studujdopravu.sk/podujatia