Múzeum letectva v Košiciach

turbokompresorovy motor
ČINNOSŤ LETECKÉHO TURBOKOMPRESOROVÉHO MOTORA

7. – 9. ročník ZŠ 
V termínoch: 23. 05., 20. 6., 18. 7., 26. 9., 24. 10. a 14. 11. 2023
(90 minút)

V programe si vysvetlíme princíp práce turbokompresorového motora, spoznáme jeho jednotlivé časti a rozdelenie pohonných jednotiek. Uvedená tematika bude prezentovaná v expozícii č.2 a 3, kde demonštrujeme princíp práce, materiálové zloženie jednotlivých častí. Študenti získajú poznatky o najvýznamnejších výrobcoch a typoch leteckých pohonných jednotiek.

 

STM-Múzeum letectva Košiciach
Letisko Košice, 041 75 Košice
+421 903 747 595
muzeum.letectva@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk
Objednávkový formulár:
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/online-objednavka