Mosty na Dunaji

Pridané: 12. 12. 2022

Autori: Mgr. Michal Jajcaj

Odborná spolupráca: Mgr. Martin Goduš, Ing. Jan Horník, p. Juraj Bohunský, Mgr. Krisztián Litomerický, p. Zoltán Maloványi, Ing. Miroslav Pokorný, p. Branislav Pavelka, p. Ladislav Szabó, EFIAP

Spolupracujúce inštitúcie: Múzeum mesta Bratislavy, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Podunajské múzeum v Komárne, Mestské múzeum Štúrovo, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Slovenská plavba a prístavy, a. s., SPaP – Lodenica, s.r.o., 

Rok realizácie: 2022

Jazyk: slovenčina 

Plocha: 200 m²

Prevedenie: umiestnenie: STM – Múzeum dopravy – perón pri hale A, výstavný mobiliár: 40 ks rámov na obrazy formátu A2 - 39 ks vystavených fotoposterov + 1 ks úvodný poster

Variabilita: spôsob inštalácie výstavy je možné prispôsobiť podľa dostupného výstavného priestoru

Anotácia: Výstava fotografií na peróne približuje prostredníctvom súčasných i dobových fotografií a kresieb dopravu cez rieku Dunaj na slovenskom úseku v historickom priereze od 19. storočia do súčasnosti. Vznikla v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy, SNM – Historickým múzeom, Podunajským múzeom v Komárne, Mestským múzeom v Štúrove, TA SR, fotografom Miroslavom Pokorným a ďalšími prispievateľmi.

Podmienky výpožičky: Zapožičiava sa len 39ks fotografických posterov vytlačených na PVC fólii formátu A2 o hrúbke 0,5mm s UV potlačou. Ďalší výstavný mobiliár si zabezpečuje vypožičiavateľ. Ak zmluva neurčí inak, je nutné zabezpečiť náklady na prevoz a propagáciu.

Ďalšie informácie: www.stm-ke.sk

Garant výstavy: Mgr. Michal Jajcaj, michal.jajcaj@stm-ke.sk, 0918 965 706