100 rokov Dunajplavby

Pridané: 28. 11. 2022

Autori: Martin Goduš

Odborná spolupráca: Juraj Bohunský, Stanislav Drdoš , Pavol Kara, Jiří Mandl, Erich Píš

Rok realizácie: 2022

Jazyk: slovenčina a angličtina

Realizované prezentácie: 

Sprievodné materiály: pracovné listy pre I. a II. stupeň ZŠ

Plocha: 

Prevedenie:


Variabilita: možná

Anotácia: Výstava približuje storočnú históriu plavby na území Slovenska od obdobia vzniku podniku
v roku 1922 až do súčasnosti. Návštevníci sa tu budú môcť oboznámiť s históriou plavebného
podniku formou informačných panelov, veľkoplošných obrazov, máp, ako aj dobových
artefaktov. Nebudú chýbať ani dobové dokumenty, rôzne strojné a lodné zariadenia, ktoré sa
používali na lodiach na Dunaji. Prezentované budú lodné zvony, kotvy rôzneho typu, vrtule,
rádiostanice. Svojou veľkosťou zaujme piest lodného motora s priemerom 350 mm.
Výstava osloví širšie spektrum návštevníkov všetkých vekových kategórií. Na svoje si prídu
malí aj veľkí pri pohľade na unikátne modely lodí, ktoré plávali pod vlajkou plavebného
podniku.


Podmienky výpožičky: 

Ďalšie informácie: www.stm-ke.sk

Garant výstavy: Mgr. Martin Goduš; martin.godus@stm-ke.sk; +421 917 226 121