STM Aktuálne č. 12/2019

Pridané: 29. 07. 2021

MÚZEJNÉ NOVINY

Vydané: 2019
Zostavil: Mgr. Ivan Baláž, PhD.
Rozsah: 16 strán
Náklad: 300 ks
Nepredajné

* Na požiadanie v elektronickej forme.