Strojárske meradlá v zbierkach STM

Pridané: 03. 02. 2021

Strojárske meradlá v zbierkach STM
Katalóg
Vydané: 2020
Jazyk: slovenský
Rozsah: 80 strán
Náklad: 100 ks
ISBN 978-80-973503-4-5
Cena: 8,- Eur

Výstup z vedeckovýskumnej úlohy – Strojárske meradlá v zbierkach STM zhromažďuje informácie o základných meradlách v referáte strojárstva. Prehľadnou a jednoduchou formou vysvetľuje ich vývoj a použitie.