Výskum múzejného publika so zreteľom na jeho segmentáciu a potreby

Pridané: 10. 06. 2024

Vážení návštevníci,
v rámci externej evalvácie Slovenského technického múzea, si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Dotazník je anonymný, všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len na vedecké účely.
Za vyplnenie a spoluprácu vám vopred ďakujeme.

DOTAZNÍK