Murgaš

Pridané: 21. 08. 2020

Autori: Ing. Jozef Roman - Ing. Ladislav Klíma

Rok realizácie: 2014

Jazyk: Angličtina - Slovenčina

Realizované prezentácie:

  • Univerzitná knižnica Bratislava /2015/
  • UNESCO Paríž /2014/, STM-Múzeum dopravy Bratislava /2014/;
  • Sprievodné materiály Katalóg k výstave (slovenská, anglická, francúzska verzia)

Plocha: 100 - 120 m2

Prevedenie:

  • 1 - 2 vitríny
  • 13 panelov (Oktanorm 1030 x 2140 mm)
  • k dispozícii dokumentárne DVD

Variabilita: áno

Anotácia:
Výstava približuje J. Murgaša ako významného slovenského vedca, vynálezcu, priekopníka rádiotelegrafie a bezdrôtovej komunikácie, kňaza, maliara, politika, organizátora a zberateľa. Panelová časť je doplnená o prezentáciu modelov Murgašových patentov súvisiacich s bezdrôtovou komunikáciou.
Výstava bola realizovaná pri príležitosti 150. výročia narodenia J. Murgaša. Premiéra prezentácie sa konala v sídle UNESCO v Paríži.

Podmienky výpožičky: ak neurčí zmluva inak náklady na prevoz, propagácia ...

Garant výstavy:
Ing. J. Roman; jozef.roman@stm-ke.sk; +421 918 965 713
Ing. L. Klíma; ladislav.klima@stm-ke.sk

Posledná aktualizácia: 26. 5. 2015