Nový Solivar prezident Masaryk

Pridané: 05. 12. 2022

Autori: PhDr. Marek Duchoň

Odborná spolupráca: Mgr. Zuzana Šullová, Ing. Viera Ježíková

Rok realizácie: 2022

Jazyk: slovenčina a angličtina

Sprievodné materiály: nie

Plocha: 100 m²

Prevedenie: 5ks veľkých panelov, 4 ks malé panely, 4 veľké vitríny, 2 ks malá vitrína

Variabilita: možná

Anotácia: Štatutárna výstava prezentujúca novodobú históriu solivarníctva na Slovensku, ktorá sa začala písať výstavbou nového štátneho solivaru s názvom „Prezident Masaryk“ v roku 1925. Celá história nového Solivaru je doplnená nielen fotografiami z výroby, ale aj výrobkami zachovanými z tohto obdobia, či posledným vyrobeným kilogramom soli pri zatvorení fabriky. Prezentované exponáty reprezentujú život fabriky až po jej zánik.

Podmienky výpožičky: Prezentácia a zapožičiavanie výstavy sú ukončené.

Ďalšie informácie: www.stm-ke.sk

Garant výstavy: PhDr. Marek Duchoň, marek.duchon@stm-ke.sk, 0918 965 698