Objekty železiarskej výroby na východnom Slovensku - Abov, Zemplín

Pridané: 24. 08. 2020

Tlačená verzia

Objekty železiarskej výroby na východnom Slovensku - Abov, Zemplín

Katalóg
Vydané: 2020
Jazyk: slovenský
Rozsah: 102 strán
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-973503-3-8

Cena: 5,- Eur 

Sto stránková bohato ilustrovaná publikácia umožňuje čitateľovi oboznámiť sa bližšie s históriou železiarskej výroby na území Slovenska v regiónoch Abov a Zemplín. Je topografiou objektov železiarskej výroby v týchto regiónoch z hľadiska vývoja metalurgie na našom území, ich aktuálneho technického stavu, integrovanej ochrany a rozvoja objektov kultúrneho dedičstva ako jednej z foriem miestneho a regionálneho rozvoja.
Môže okrem iného poslúžiť záujemcom o priemyselné dedičstvo Slovenska pri plánovaní netradičných výletov v daných lokalitách : Bukovec, Hýľov, Jasov a Šugovská dolina, Košické Hámre, Myslava, Nižná Myšľa, Štós, Remetské Hámre, Zemplínske Hámre..., ktoré sa môžu stať cieľom poznávacej turistiky a ďalšieho rozvoja poznávania našej kultúrnej a priemyselnej histórie.