Zbierky dejín techniky II.

Pridané: 24. 08. 2020

Zborník príspevkov zo zasadnutia Komisie
pre zbierky dejín techniky Zväzu múzeí na Slovensku
Kremnica 2015
Vydané: 2016
Rozsah : 150 strán
Náklad : 100 ks
ISBN 978-80-972513-0-7
Cena : nedostupné
* Na požiadanie v elektronickej forme.