12 patrónov

Pridané: 21. 08. 2020

Prezentácia a zapožičiavanie výstavy sú ukončené.

Autori: Monika Jahodová, Dana Rosová, Viera Tillová, Monika Žuffová

Rok realizácie: 2015

Jazyk: Slovenčina

Realizované prezentácie: 

 • Vihorlatské múzeum Humenné /14.- 5. - 3. 7. 2018/
 • Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
 • NKP Solivar Prešov /19. 3. 2016 - jún 2016/
 • STM Hlavná 88 Košice /8. 12. 2015 - 13. 3. 2016/
 • MKOS Kaštieľ Snina /6. 3. 2017 - 12. 6. 2017/
 • Múzeum špeciálneho školstva Levoča
 • Kaštieľ v Budimíre /14. 2. 2019 - 14. 2. 2020/

Sprievodné materiály: Informačná skladačka

Plocha: 240 m2

Prevedenie:

 • cca 120 zbierkových predmetov (STM)
 • 12 triptychov (rozmery: š. 160 x v. 200/1 triptych)
 • 12 vitrín /43 x 37 x 170 cm/
 • cca 18 rámov s fotografickým materiálom

Variabilita:
áno

Anotácia:
Zámerom štatutárnej výstavy "12 PATRÓNOV" je netradičným spôsobom pripomenúť tradíciu patrónstva nad vybranými ľudskými činnosťami. Výstava formou stredovekých oltárnych triptychov
v súčasnej grafickej úprave, návštevníkovi sprostredkúva 12 patrónov – Archanjel Gabriel (patrón telekomunikácií), sv. Izidor (patrón internetu a užívateľov PC), sv. Vavrinec Rímsky (patrón tlačiarov, knihovníkov, archivárov), sv. Eligius (patrón zlatníkov, kováčov, kovolejárov, numizmatikov), sv. Dominik de Guzmán (patrón astronómov), sv. Medard (patrón meteorológov) na ďalší (sv. Tomáš, sv. Albert Veľký, sv. Peter, sv. Veronika, sv. Ján Krstiteľ a sv. Barbora). Oblasti ich patrónstva sú prezentované kolekciou artefaktov z vybraných zbierok technických a vedných odborov, ktorých vývoj Slovenské technické múzeum dokumentuje. Súčasťou výstavy je kolekcia fotografií Miloša Greisela z regiónu východného Slovenska s tematikou a motívom zasvätenia patrónov.

K výstave sú spracované tri sprievodné programy pre rôzne vekové skupiny: Poskladaj si svojho patróna /puzzle/; S kompasom aj bez kompasu /orientácia a urč. polohy/ ; Nie je pečiatka ako pečiatka /technika starých tlačí/.

Podmienky výpožičky: Prezentácia a zapožičiavanie výstavy sú ukončené.

 
Ďalšie informácie:

video: https://www.youtube.com/watch?v=2o2FDuIdQpI

Garant výstavy:

 • Viera Tillová
 • Monika Jahodová, monika.jahodova@stm-ke.sk, +421 55 2451 161