Konferencia ENoRM v STM-Múzeu dopravy v Bratislave

Pridané: 29. 04. 2024

ENoRM konferencia banner

Európska sieť riečnych múzeí (ENoRM)
9. stretnutie partnerov v Bratislave

 

Európska sieť riečnych múzeí je otvorenou, neziskovou skupinou zástupcov múzeí a iných podobných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú ochranou kultúrneho dedičstva pozdĺž vodných ciest.

Najdôležitejšia úloha – ochrana kultúrneho a technického dedičstva vodných tokov. Zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti tejto problematiky a posilnenie väzieb medzi jednotlivými múzeami, a to prostredníctvom vzájomnej výmeny informácií o kultúrnom dedičstve vodných tokov, rozvíjaním spolupráce a kontaktov, zdieľaním a výmenou odborných vedomostí, ako aj dobrých a zlých skúseností a postupov osvedčených v praxi.

 

Viac informácií: https://enorm-online.eu/.

Pozvánka na zasadnutie ENoRM

Registračný formulár

 

Dátum: 13. – 15. mája 2024 (pondelok - streda)

Miesto: Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy v Bratislave Šancová 1/B, 811 04 Bratislava

mapa konania konferencie ENoRM

GPS: 48.15650, 17.10590

Areál múzea sa nachádza v blízkosti bratislavskej hlavnej železničnej stanice. Prístup do múzea je možný po schodisku z nadchodu pre peších na rohu Šancovej ulice a Pražskej ulice.
Pri cestovaní MHD odporúčame vystúpiť na najbližšej zastávke "Pod stanicou" situovanej v blízkosti nadchodu.
Prístup do areálu je možný aj autom po príjazdovej ceste z križovatky Šancovej ulice a Pražskej ulice. Parkovanie v areáli múzea je pre účastníkov bezplatné.