Program podujatí a výstav STM-Múzea dopravy v Bratislave

Pridané: 07. 08. 2023

STM-Múzeum dopravy
Šancová 1/B
811 04 Bratislava
číslo tel. 02/52 444 163, 02/52 494 021
e-mail: muzeumdopravy@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk
https://www.facebook.com/muzeumdopravybratislava

otvorené:
utorok – piatok: 10:00-17:00 hod.
sobota – nedeľa: 10:00-17:00 hod.
posledný vstup: o 16:30 hod.
pondelok: zatvorené

Prehliadka stálych expozícií :
Cestnú dopravu prezentuje zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozidlá zo 60. a 80. rokov 20. stor. Návštevníka zaujmú prototypy, vyvinuté slovenskými automobilkami po druhej svetovej vojne. Na koľajisku možno vidieť výber motorových a elektrických rušňov, nákladných vozňov a špeciálnych koľajových vozidiel slovenských železníc. V jednej z hál múzea je umiestnená expozícia železničnej signálnej, zabezpečovacej a oznamovacej techniky, zariadení pre údržbu tratí, rovnošiat a ďalších predmetov z histórie železníc na území Slovenska.
Najmenších návštevníkov osloví modelové koľajisko, dioráma dopravnej kancelárie, ako aj herňa, kde sa môžu zahrať s hračkami s dopravnou tematikou.
Múzeum dopravy sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19. storočia a priľahlých skladov.

Aktuálne výstavy: júl 2024

METRO, KTORÝM SA NEVOZÍME
Po stopách nezrealizovaného projektu metra v Bratislave
Metro, ktorého projekt bol mnohokrát prehodnotený a prepracovaný, začali stavať v 80. rokoch 20. storočia. Ako by vyzerala prvá trať z Petržalky do centra mesta, ak by ju naozaj dokončili? Nahliadnite s nami do veľkej kapitoly v dejinách plánovania verejnej dopravy v našom hlavnom meste prostredníctvom počítačovej animácie, vizualizácií a archívnych materiálov.
Trvanie výstavy: 29.2.2024 - 28.2.2025

100 ROKOV DUNAJPLAVBY
Príbehy lodí na riekach, moriach a oceánoch
Výstava pri príležitosti okrúhleho výročia plavebného podniku Slovenská plavba a prístavy, a. s. ponúka návštevníkom možnosť oboznámiť sa s históriou plavby na Dunaji. Prezentované budú dobové dokumenty, zaujímavé strojné zariadenia, kotvy rôzneho typu, piest z lodného motora, rádiostanice či lodnícke uniformy. Na svoje si prídu malí aj veľkí pri pohľade na unikátne modely lodí, ktoré plávali pod vlajkou plavebného podniku.
Výstava pripravená v spolupráci s podnikom Slovenská plavba a prístavy, a. s.
Trvanie výstavy: 21.10.2022 - 31.7.2024 

CHEVY – AUTOMOBIL S PRÍBEHOM
Vo vstupnej hale STM-Múzea dopravy môžete obdivovať Chevrolet Master deLuxe z roku 1940, ktorý pod značkou STM absolvoval preteky 500 km slovenských FIVA World Rally Slovakia. K dispozícií je sprievodný informačný panel, dokumentárny film i knižná publikácia.
Trvanie výstavy: do 31.8.2024 
 


ŠPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY
Každý nepárny utorok v mesiaci júl, dátum podľa výberu, len prihlásené skupiny.
Termíny na júl: 02.07.2024, 16.07.2024

HRAVÁ DOPRAVNÁ VÝCHOVA
Tvorivé dielne z recyklovaných materiálov: papier, plast, drevo. Budeme vyrábať originálne dopravné prostriedky, naučíme sa rozlišovať dopravné značky a ozrejmíme si základné pravidlá bezpečnej cestnej premávky. Vhodné pre MŠ a I. stupeň ZŠ. Len prihlásené skupiny.
Miesto konania: Herňa: hala B
Metodický materiál: pracovný list
Bližšie info: zuzana.brnoliakova@stm-ke.sk
V čase od 10:00 do 12:00 hod. resp. od 13:00 do 15:00 /60 minút/


METRO, KTORÝM SA NEVOZÍME
Výchovno-vzdelávací program k tematickej výstave „Metro, ktorým sa nevozíme“ priblíži unikátnu etapu v dejinách plánovania verejnej hromadnej dopravy v hlavnom meste. V lektorskom výklade bude prostredníctvom počítačovej simulácie a archívnych materiálov vizualizovaná virtuálna trasa metra z Petržalky na Mlynské nivy. Získané vedomosti si žiaci a študenti utvrdia aj prostredníctvom pracovného listu. Program pre II. stupeň ZŠ a SŠ.
V čase od 10.00 do 11.30 hod. / trvanie programu 90 minút