Slnečné hodiny na Slovensku

Pridané: 21. 08. 2020

Autor: Adamuv, P.
Vydané: 1980
Rozsah: 132 strán
Náklad: 5000 ks
ISBN: 83-024-80
Cena: Nepredajné /Nepdostupné