100. výročie uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha-Bratislava-Košice

Pridané: 15. 04. 2024

Slovenské technické múzeum, Letisko Košice, Klub filatelistov 54-01 Košice, Slovenská pošta, a. s. si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky 100. výročie uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice, ktorá sa uskutoční 3. mája 2024 o 14.00 hod. v Slovenskom technickom múzeu.

Poštová známka:
100. výročie uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice

 postova znamka Deň vydania: 03. 05. 2024
Nominálna hodnota: 1,20 €
Rozmery známky: 30 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 40
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 400000

 

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice.

Textový motív: 100, VÝROČIE LETECKEJ LINKY / PRAHA - BRATISLAVA - KOŠICE

Obrazový motív: Lietadlo A , mapa Československa v roku 1924 s vyznačenou trasou letu, symbolický horský masív.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Marián Komáček