Aurel Stodola - 150. výročia narodenia

Pridané: 21. 08. 2020

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Košice, 2009.
Vydané: 2009
Rozsah: 75 strán
Náklad: 300 ks
ISBN: 978-80-970250-1-4
Cena: 4,00 Eur
* Na požiadanie aj v elektronickej forme.