Legendárne automobily ťahom štetca

Pridané: 25. 04. 2023

Vladimir Lengyel 

Narodil sa v Košiciach a vyštudoval britské a americké štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Venuje sa najmä maľovaniu ikonických automobilových scén za použitia prevažne akrylových a olejových farieb. Vystavoval nielen v Bratislave a Košiciach, ale aj v Budapešti či Prahe. 

Autorská komentovaná prehliadka výstavy sa uskutoční 20. 05. 2023 (sobota) o 15.00 hod.

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná č. 88, 040 01, Košice
Termín konania: od 04. 05. 2023 do 30. 09. 2023

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Výstava: Legendárne automobily ťahom štetca
Sídelná budova STM, Košice

otvorené: utorok – piatok od 9:00 do 17:00 hod., sobota – nedeľa od 12.00 – 17.00 hod.
jednotné vstupné: 2,00 €
zdarma: Deti do 3 rokov veku, držitelia preukazov ZMS, AMG ČR, ICOM karty, ITIC, PRESS, ZŤP (vrátane 1 sprevádzajúcej osoby), pedagogický doprovod školskej skupiny (pedagóg na 10 žiakov), prvá streda v mesiaci