Memorandum

Pridané: 07. 09. 2023
Memorandum o spoločnom postupe pri stavebnej adaptácii budovy a pri prevádzkovaní zdieľaného depozitára

Slovenské technické múzeum a Štátna vedecká knižnica v Košiciach dnes podpísali memorandum o spoločnom postupe pri stavebnej adaptácii budovy a pri prevádzkovaní zdieľaného depozitára so spoločným cieľom zachovať pre budúce generácie kultúrne posolstvo a dedičstvo, z dôvodov hospodárneho využitia verejných prostriedkov a efektívneho poskytovania vzájomnej odbornej podpory.


Projekt Zdieľaný depozitár zbierkových predmetov a sklady knižničných fondov STM a ŠVKK s odhadovanými nákladmi 9 000 000 Eur obe inštitúcie priorizujú v Zásobníku investičných zámerov Ministerstva kultúry SR. Po pridelení financií by mohol byť kompletne zrealizovaný do konca roka 2027.

Kontaktné informácie:
PhDr. Darina Kožuchová, riaditeľka, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, darina.kozuchova@svkk.sk
Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka, Slovenské technické múzeum, zuzana.sullova@stm-ke.sk

 

TLAČOVÁ SPRÁVA