NOVÝ SOLIVAR PREZIDENT MASARYK

Pridané: 26. 09. 2022

Výstava bude sprístupnená do 31. 12. 2025

Štatutárna výstava prezentujúca novodobú históriu solivarníctva na Slovensku, ktorá sa začala písať výstavbou nového štátneho solivaru s názvom „Prezident Masaryk“ v roku 1925. Celá história nového solivaru je doplnená nielen fotografiami z výroby, ale aj výrobkami zachovanými z tohto obdobia, či posledným vyrobeným kilogramom soli pri zatvorení fabriky. Mnoho exponátov prezentuje život fabriky až po jej zánik.