Bratislavské automobilové závody – 50. výročie založenia podniku

Pridané: 06. 12. 2022

Autori: Mgr. Michal Jajcaj

Odborná spolupráca: Ing. Marián Pucher, Ing. František Hanuliak, p. Igor Vymazal, p. Vladimír Engel (bývalí zamestnanci podniku BAZ)

Rok realizácie: 2022

Jazyk: slovenčina 

Plocha: 400 m²

Prevedenie: umiestnenie: STM – Múzeum dopravy - hala B, výstavný mobiliár: 4 ks vitrín s exponátmi, 10 ks bannerov s odborným obsahom + 3 ks bannerov s grafikou + 2 ks úvodný banner, 14 ks voľne vystavených/zavesených exponátov (z toho 8 ks automobilov v interiéri, 2 ks automobilov vystavených vo vonkajšom priestore, 1 ks maketa na podstavci, 3 ks obrazov v ráme visiacich na stene), 5 ks stojanov na popisy typu Sentry Poster (3 ks pre formát A3, 2 ks pre formát A4), závesné bannere 12ks, funkčné vzorky a prototypy vozidiel zo zbierok STM-Múzea dopravy, Tatra 603 MB, BAZ MNA 900, Škoda Garde, originálne makety, resp. modely pochádzajúce z procesu vývoja nových automobilov


Variabilita: spôsob inštalácie výstavy je možné prispôsobiť podľa dostupného výstavného priestoru, obmedzujúcou podmienkou je veľkosť exponátov (podmienky vjazdu a príjazdu na miesto inštalácie) - výstava však primárne nebola koncipovaná pre inštaláciu do iného priestoru, realizovaná bola formou dočasnej úpravy priestoru stálej expozície pri príležitosti výročia založenia podniku

Anotácia: Pri príležitosti 50. výročia založenia BAZ pripravilo STM-Múzeum dopravy tematickú výstavu spojenú s reinštaláciou trvalej expozície automobilov vyvinutých a zhotovených v Bratislave. Výstava návštevníkom približuje najvýznamnejšie projekty riešené v tejto automobilke, resp. u jej predchodcov. Priestorovo i tematicky nadväzuje na už prebiehajúcu výstavu s názvom: Volkswagen už 30 rokov „made in Slovakia“, ktorou si spoločne s automobilkou Volkswagen na Slovensku pripomíname históriu výroby automobilov v Devínskej Novej Vsi, v priestoroch, ktoré prevzala od Bratislavských automobilových závodov.

Podmienky výpožičky: Zapožičiavanie výstavy je ukončené.

Ďalšie informácie: www.stm-ke.sk

Garant výstavy: Mgr. Michal Jajcaj, michal.jajcaj@stm-ke.sk, 0918 965 706