Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve

Pridané: 10. 05. 2021

Fotografickú a kinematografickú techniku pokladáme za jeden z najvýraznejších objavov ľudstva. Postupne sa stala dennou súčasťou nášho života a jej význam si v celej šírke uvedomuje len málokto z nás.
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej začalo písať svoju históriu 20. októbra 2007. Rudolf Schuster obdivoval, zbieral a zhromažďovať fotografickú a kinematografickú techniku s úmyslom vytvorenia pamätnej izby v rodnom dome v Medzeve. Takto chcel vzdať hold prvej slovenskej amatérskej filmárskej expedícii po vnútrozemí Brazílie (1927 – 1928), ktorej členmi boli Alojz Schuster, Ján Benedik a Michal Benedik.
Ako už napovedá názov, múzeum sa orientuje predovšetkým na kinematografickú techniku, ale sú tu bohato zastúpené aj iné formy zobrazovacej techniky. Zbierkové predmety, ktoré tvoria základ expozície, získal Rudolf Schuster vlastným zberom, darom alebo kúpou. Múzeum poctili návštevou hlavy viacerých štátov: Johannes Rau, Václav Havel, Alexander Kwaśniewski, Leonid Kučma, Thomas Klestil, švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv, monacký princ Albert a ďalší.
Okrem fotografickej a kinematografickej techniky sa v exteriéri múzea nachádza funkčný vodný hámor s uzavretým kolobehom vody, kováčska vyhňa s dúchadlom, hámorníckymi kladivami a kováčskym náradím.
Hámornícku tradíciu v lokalite Šugovskej doliny a Medzeva reprezentujú vodný hámor s uzavretým kolobehom vody a kováčska vyhňa s dúchadlom. Hámre produkovali najmä kované poľnohospodárske nástroje, lopaty, motyky a iné dobové predmety, ktoré sú neodmysliteľne späté so životom ľudí v Medzeve, a to najmä hámorníkov.
V zadnej časti záhrady sú prezentované kolesá vodných hámrov, brúsne kamene, buchary a iné časti vodných hámrov.