SKLADAČKY PRE JEDNOTLIVÉ EXPOZÍCIE A MÚZEÁ v správe STM

Pridané: 24. 08. 2020

Vydané: 2017
Jazyk: slovenský-anglický
Zodpovedný: Mgr. Jana ŽAKAROVSKÁ ĎURICOVÁ
Rozsah: 8 strán
Náklad: 6200 ks                                                                                                    

Nepredajné