2016

 

 

NOVA PO NOVE

 

Dňa 9.11.2016 otvorí košický Fotoklub NOVA členskú výstavu pri príležitosti 40. výročia založenia. Výstava prezentuje tvorbu 30 členov tohto zoskupenia. Popri fotografiách súčasných členov sa predstavia aj fotografie členov zo začiatkov činnosti fotoklubu. Výstava je tak zaujímavou konfrontáciou fotografií rôznych tvorivých období, štýlov a umeleckých názorov.

Fotoklub NOVA aktívne vyvíja tvorivú, lektorskú i prezentačnú fotografickú činnosť. Jeho členovia úspešne reprezentujú klub na domácich i zahraničných fotografických súťažiach i výstavách. NOVA bola ocenená množstvom vyznamenaní, za ktoré môžeme spomenúť medailu Daniela Gabriela Licharda ako najvyššie ocenenie NOC za umelecky hodnotnú fotografickú tvorbu a obetavú prácu pre rozvoj fotografie na Slovensku.

„Fotoklub NOVAroku 1976 vstúpil do tvorivého fotografického dialógu s vkladom neprofesionálnej umeleckej komunikácie v súvislostiach a spojeniach s československou fotografiou. Autori, aby jej prinavrátili stratu prestíže (utrpela ju tým, že prevzala rolu nástroja výchovy ľudových vrstiev), vzhľadom na kontext doby niekedy až prismelo pristupovali k experimentovaniu či búraniu klišé. Tým zanikali limity čistej fotografie a nastala väčšia otvorenosť pre kreativitu. Členovia Fotoklubu NOVA vo fotokomorách odvážne aplikovali a skúšali rôzne techniky ako high-key a low-key, redukcia tonálnej škály, Sabatierov efekt a iné“, napísal do katalógu k retrospektívnej výstave fotografických diel 30 súčasných aj bývalých členov Fotoklubu NOVA jej kurátor Tibor Kočík.

V prvých rokoch svojej existencie klub fungoval pod odborným vedením jeho predsedu Alexeja Lešníka. Neskôr sa tejto funkcie ujal Gabriel Balog, ktorý fotoklub viedol dlhých 23 rokov. Päť rokov po vzniku fotoklubu jeho členovia založili roku 1981 vlastnú FotoGalériu NOVA. Usporiadalo sa v nej viac ako 300 výstavných podujatí, v rámci ktorých sa prezentovali diela mnohých popredných fotografov našej i zahraničnej fotografickej scény. Verejnosť si jej činnosť neodmysliteľne spájala s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Barkócziho paláci na Hlavnej ulici. Značka Fotoklubu a FotoGalérie NOVA každoročne figurovala na podujatiach kultúrneho života Košíc ako Dni mesta Košice, České dni na východnom Slovensku, Košické kultúrne leto a i.

Tlačová správa

40. rokov NOVY

novaponove01 novaponove02 novaponove03 novaponove04 novaponove05 novaponove06 novaponove07 novaponove08 novaponove09 novaponove10 novaponove11 novaponove12

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

 

 • Simultánka – exhibičný šachový turnaj majstra SR do 18 rokov Richarda Harvana – prednášková sála
 • Telo cvič – inštalácia dobovej telocvične – výstavné priestory – prízemie
 • Výstava Everest – Stĺpová sála
 • Košická sieň slávy – športové trofeje – Stĺpová sála, bočná miestnosť
 • Košické panorámy – výstavné priestory – bývalá chémia.
 • Premietanie: Nemý film – grotesky Charles Chaplin – bočné nádvorie
 • Stále expozície, Baňa, Energetické oddelenie A. Stodolu.
 • Ring voľný – nádvorie:
 • Program:

  Čas

  Hosť

  Poznámka:

  17.00 -17.10

  Hudba

   

  17.20 -17.25

  Rozhovor so šachovým majstrom SR do 18 rokov Richardom Harvanom

   

  17.25 – 17.40

  Juraj Benčík - klauniáda

   

  17.40 -17.45

  Rozhovor s J. Benčíkom

  Téma: Mím

  18.00 – 18.30

  Talkshow Jožka Jarkovského

  1. vstup s Jurajom Benčíkom*, Braňom Koniarom a Jozefom Scirankom

  18.35 – 18.40

  Rozhovor s p. Scirankom

  Téma:História športu a klubu

  18.40 -18.55

  Zápasenie

   

  19.00 -19.30

  Talkshow Jožka Jarkovského

  2. vstup so Stanislavom Semanom

  19.30-19.35

  Rozhovor s J. Benčíkom

  Téma: Cirque du Soleil

  19.35-19.50

  Juraj Benčík - klauniáda

   

  20.00-20.30

  Talkshow Jožka Jarkovského

  3. vstup s Mojmírom Božíkom + Milanom Stašom

  20.35 – 20.40

  Rozhovor s p. Pavlom Ižarikom

  Téma: ŠKP Ilyo-taekwondo

  20.40-21.00

  Taekwondo
   

  21.00-21.10

  Hudba, Moderátorka

  2 songy

  21.10 -21.15

  Rozhovor s Marošom Žáčikom

  Téma:Kickbox, K1 Tím Terasa

  21.15 -21.45

  Kickbox

   

  21.50-21.55

  Rozhovor

  Téma:História športu a klubu

  21.55-22.15

  Box

   

  22.20 -22.25

  Rozhovor s p. Scirankom

   

  22.25-22.45

  Zápasenie

   

  22.50-22.55

  Rozhovor s p. Ižarikom

  Téma:História športu

  22.55-23.15

  Taekwondo

   

   

 

KOŠICKÁ VEDECKÁ CUKRÁREŇ

 

Prvá slovenská družica skCUBE pri brehoch kozmického oceánu pripravená !

Hosťom vedeckej cukrárne bude Jakub Kapuš, podpredseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Jakub Kapuš bol pri úplnom zrode myšlienky prvej slovenskej družice.

Dňa 30.11.2016 o 11.00 hod.

v konferenčných priestoroch Slovenského technického múzea Hlavná 88 v Košiciach.

Vstup do vedeckej cukrárne je voľný.

Košická vedecká cukráreň sa uskutočňuje pri pomoci a podpore STM v Košiciach.

Prvá slovenská družica skCUBE pri brehoch kozmického oceánu pripravená ! – pozvánka do cukrárne

Prvá slovenská družica skCUBE pri brehoch kozmického oceánu pripravená ! – informačná skladačka

Prvá slovenská družica skCUBE pri brehoch kozmického oceánu pripravená ! – plagát

Vedecké cukrárne sú spoločným projektom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR a o. z. Mladí vedci Slovenska. Organizátorom vedeckých cukrárni v Košickom kraji je Centrum voľného času-RCM Strojárenská 3 v Košiciach, ktorého cieľom je uvoľneným a zábavným spôsobom zapojiť žiakov základných a stredných škôl a ich pedagógov do vedeckej diskusie.

 

PRVÁ SLOVENSKÁ DRUŽICA skCUBE

 

loga_vc

 

PROGRAM V PLANETÁRIU

 

 

MAGNETICKO MAGICKÁ MÚZEJNÁ HODINKA

 

 

Termín:8.-11. november 2016

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

Organizátori: Slovenská magnetická spoločnosť a STM Košice

 

1. MAGNETICKO MAGICKÁ MÚZEJNÁ HODINKA – vyučovacia téma pre doplnenie učiva fyziky, kde sa žiaci dozvedia zaujímavé poznatky o elektrine, magnetizme a magnetických javoch. Ide o edukačno-interaktívnu hravú fyziku okolo nás vo VEDECKO – TECHNICKOM CENTRE PRE DETI A MLÁDEŽ. Pre žiakov sú pripravené tvorivé edukačné aktivity a pokusy. V spolupráci so Slovenskou magnetickou spoločnosťou budú prezentované nové magnetické materiály a magnetické senzory - senzory budúcnosti. Podujatie je určené pre vopred objednané skupiny žiakov 2. stupňa ZŠ, Stredné školy a Gymnáziá. Hodinové podujatie bude prebiehať v dňoch od 8. do 11. novembra 2016 v čase od 09.00 do 12.00 hod..

2. Slovenská magnetická spoločnosť spolu so Slovenským technickým múzeom pripravila v rámci Týždňa vedy a techniky slávnostné vyhodnotenie súťaže o CENU Štefana JEDLÍKA za najlepšiu záverečnú prácu v odbore aplikovaný magnetizmus a magnetické javy.Prezentované budú najlepšie súťažné práce:Skúmanie a využitie senzorových efektov na magnetických mikrodrôtoch (Ing. Viktor Kán, PhD.), Dynamika doménovej steny v bistabilnom feromagnetickom mikrodrôte ( Ing. Matej Rezničák), Supravodivé Heuslerove zliatiny (Bc. Pavol Kaňuch). Odovzdávanie cien V. ročníka celoštátnej súťaže sa uskutoční v stredu 9. novembra o 15.00 hodine v Sieni elektrických výbojov a bude spojené s prednáškou kurátorky referátu fyziky STM Mgr. Martiny Ďuricovej - Elektrina a magnetizmus v zbierke fyziky STM. Podujatie je určené pre širokú verejnosť.

Počas Týždňa vedy a techniky budú prebiehať aj komentované prehliadky Vedecko-technického centra a stálych expozícií Slovenského technického múzea.

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

SCRAP METAL ART FEST 2016

 

ktorý sa uskutoční 19.11.2016 v čase od 10.00 h do 19.00 h.

Festival umeleckých kováčov

Pripravujeme celodenný program pre širokú verejnosť a rodiny s deťmi. Zámerom festivalu je priblížiť tradičné slovenské remeslo a ukázať zručnosť majstrov kováčov. Areál múzea sa premení na kováčske dielne, kde budú umeleckí kováči vyrábať diela z kovového šrotu. Nadšenci kováčstva a práce s kovom sa priučia "ohnivému čertovskému" remeslu. Rodiny s deťmi si svoju šikovnosť budú môcť vyskúšať v tvorivých dielňach zameraných na šperkárstvo, techniku paverpol (metalické sošky), výrobu hračiek a bábik z ponožiek či minisuvenírov "bľancárikov". V priestoroch múzea sa budú premietať tematické filmy i prebiehať voľné prehliadky v Stálych expozíciách, Banskej expozícii, vo Vedecko-technickom centre pre deti a mládež aj komentované prehliadky v Planetáriu. Umelecký karikaturista Ladislav Tverďák vtipnou ceruzou dotvorí atmosféru podujatia a zveční jednotlivcov aj rodiny. Hladní návštevníci si budú môcť pochutnať na typickej pochúťke kováčov - Medzevskej fazuľovici "Riči" a zahriať sa horúcimi nápojmi. Hudobným hosťom festivalu bude populárna skupina Mafia Corner.

Tlačová správa

 

img_4495 img_4496 img_4501 img_4502 img_4503 img_4598 img_4599 img_4600 img_4601 img_4602 img_4606 img_4607 img_4612 img_4614 img_4615 img_4665 img_4673 img_4674 img_4728 img_5017

 

 

HISTÓRIA ZHMOTNENÁ V KOVE

 

 

PERUTĚ WINGS

 

DNI ČESKEJ KULTÚRY 2016

Ladislav Sitenský (1919 – 2009) začal fotografovať a publikovať už v 30. Rokoch 20. Storočia. V roku 1939 mal svoju prvú samostatnú výstavu v budove Novej techniky v Prahe, kde vystavil 300 fotografií. V tom istom roku odišiel do Paríža. Ako príslušník československej zahraničnej armády po dobu vojny dokumentoval boje na západnom fronte. Od novembra 1942 pôsobil Sitenský na inšpektoráte čs. letectva v Londýne, kde mal na starosti archív a takisto návštevy perutí. Ladislav Sitenský nikdy nebol oficiálnym úradným fotografom, pretože nezložil fotografické skúšky, bol autodidakt, a úplne presne nerozumel technickým otázkam. Tvrdil napríklad, že sa dá fotografovať v protisvetle. Sitenský zasvätil fotografovaniu praktický celý život, nafotil okolo pol milióna fotiek, vydal 15 samostatných publikácií, usporiadal 47 samostatných výstav a zúčastnil sa desiatok ďalších u nás i v zahraničí. V roku 2007 ho prezident ČR vyznamenal Medailou za zásluhy o štát v oblasti kultúry a umenia.

Ladislav Sitenský ako študent architektúry odišiel ešte pred začiatkom vojny na štipendium do Paríža. Jeho odchod nebol jednoduchý, pretože ho tak dlho odkladal, až mu prepadlo povolenie na vycestovanie a tak mu francúzsky konzul sfalšoval na priepustke dátum. Sitenský bol v ten deň svojich narodenín zadržaný gestapom, ale našťastie zasiahol jeho otec, ktorý požiadal francúzskeho konzula, aby to nejako zariadil. Sitenský napokon štastne odišiel, avšak hneď prvý deň po jeho nástupe do kancelárie architekta Perreta bola vyhlásená vojna. Prihlásil sa do čs. zahraničnej armády a ešte pred odchodom do juhofrancúzskeho Agde, kde bola československá jednotka, si stihol za posledné peniaze kúpiť u starinára jednoduchú kameru 9,5 a starý sklopný fotoaparát na formát 3x4 cm. So zaujímavou štatistikou prichádza kurátorka výstavy a Sitenského vnučka Adéla Kándlová, ktorá sa vedľa výberu vystavovaného materiálu zamerala aj na technickú stránku Sitenského fotografickej tvorby: „ V priebehu svojho života vystriedal 65 rôznych fotoaparátov ( z toho 4 prototypy skonštruované podľa jeho predstáv) a 80 prídavných objektívov. Uverejnil takmer každú desiatu snímku, ktorú exponoval.“

Výstava pripomína Kľúčové historické momenty – nástup pilotov na loď do Anglicka po kapitulácii Francúzska, zábery z jednotlivých letísk rôznych československých perutí po celej Británii i v londýnskom leteckom inšpektoráte, oslavy konca vojny v Londýne aj návrat preživších do rodnej vlasti.

(zdroj: bratislava.czechcentres.cz)

Dni českej kultúry 2016 – programy v Košiciach

Tlačová správa

 

perute01 perute02 perute03 perute04 perute05 perute06 perute07 perute08 perute09 perute10 perute11 perute12 perute13 perute14 perute15 perute16 perute17 perute18 perute19 perute20

 

EXTRAPOLÁCIE 2016

 

PROGRAM V KOŠICIACH:

28. 9. o 16:00 hod.
EXTRAPOLÁCIE 2016 – Prítomnosť IT v Košiciach

Otvorenie EXTRAPOLÁCIÍ 2016. Výučba informatiky na Katedre počítačov a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach. Rozvoj Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP).
(prednášková sála, Slovenské technické múzeum, Hlavná 88)

5. 10. o 14:30 hod.
Informatika – veda a vzdelávanie v 21. storočí

Stretnutie Klubu učiteľov informatiky. Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky. Výučba programovania v jazyku Python. Prírodou inšpirované algoritmy. Populárno-vedecká prednáška na tému „Ako získavať informácie z dát“. Diskusia. (historická aula, rektorát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2)

 

19. 10. o 10:00 hod.
panelová diskusia Informačné technológie – dobrý sluha, ale zlý pán

Hlavná budova Technickej univerzity v Košiciach,
Košice, Letná 9, A blok - vedľajší vchod, prízemie vľavo, zasadačka UCITT.

(Etické problémy v súvislosti s rozvojom informatiky) Technológie menia našu súčasnosť a našu budúcnosť. Súčasne platné etické a morálne normy, princípy a pravidlá nepostihujú situácie, pred ktoré nás stavajú nové technológie. Inteligentné softvéry vplývajú na uzatváranie poistení, na prijímanie do zamestnania. Množstvo informačných systémov zbiera o nás údaje najrôznejšieho typu často bez toho, aby sme si to explicitne uvedomovali. Čo všetko dovolíme, aby za nás riadili počítače? Je dobré, aby sa naďalej zvyšovala inteligencia zariadení?

Americký žurnalista Sydney J. Harris (1917 - 1986) sa už dávno vyjadril, že reálne nebezpečenstvo nie je v tom, že počítače začnú myslieť ako ľudia, ale že ľudia začnú myslieť ako stroje.
vedeckí pracovníci ústavov informatiky AV ČR a SAV
(pre odbornú verejnosť – študenti a pedagógovia vysokých, prípadne stredných škôl so zameraním na informatiku a informačné technológie, ako aj výskumní a vývojoví pracovníci v daných oblastiach,
s videokonferenčným prenosom z Bratislavy a do Bratislavy *)

 

19. 10. o 14.30 hod.
prednáška Budúcnosť IT v Košiciach: TOP technológie a trendy na dosah!

Budúcnosť IT je tu a teraz! Príď a zisti, na akých projektoch či s akými technológiami pracujú TOP slovenské IT firmy. Svetové IT trendy nemusíš hľadať v zahraničí, lebo top riešenia v IT sú dnes dodávané do celého sveta z Košíc! Môžeš sa tešiť na zaujímavé a praktické ukážky našich členov. A bonbónik navyše – súťaží sa o zaujímavé ceny!
(Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7)
Registrácia na podujatie na stránke Košice IT Valley začne mesiac pred podujatím - každý, kto sa zaregistruje, súťaží o zaujímavé ceny.

 


Ďalšie informácie nájdete na: http://www.extrapolacie2016.sk/

Program v Košiciach: http://www.extrapolacie2016.sk/index.php?menu=kosice
Program v Bratislave: http://www.extrapolacie2016.sk/index.php?menu=bratislava


Úsmevné príhody z prostredia IT

Ako vznikli Extrapolácie

Vývoj a svet výpočtovej techniky v kocke

Tlačová správa

extrapolacie01 extrapolacie02 extrapolacie03 extrapolacie04 extrapolacie05 extrapolacie06 extrapolacie07

plander plander a kocis pri rpp-16 plander na detasovanom prac utk v bb plander na vzstave majstri ducha s ing. kohutom planderova medaila lice planderova medaila rub plander pri analogovom pocitaci sav plander pri pdp1140

 

ALEXANDER LUCZY – TULÁK HÔR
výstava fotografií

 

Trvanie výstavy: od 14. septembra až 19.októbra 2016

Usporiadateľ: Alexander Luczy

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

Alexander Luczy je uznávaný horský vodca s medzinárodným patentom UIAGM a už od mladosti sa venuje aj horskej digitálnej fotografii. Je držiteľom mnohých medzinárodných fotografických ocenení a ceny Grand prix na Svetovej súťaži horskej fotografie v Antibes vo Francúzsku.

Výstava pozostáva z dvoch tematických častí. Čiernobiele zábery s časovo zberným, historickým námetom zachytávajú minulosť a spomienky autora na rodné Tatry, rodinu a horské priateľstvá. Druhá časť - farebné snímky dokumentujú vnútorné pocity autora. Kurátorom výstavy je Dušan Š. Baláž.

TLAČOVÁ SPRÁVA

tulakhor001 tulakhor002 tulakhor003 tulakhor004 tulakhor005 tulakhor006 tulakhor007 tulakhor008 tulakhor009 tulakhor010 tulakhor011 tulakhor012 tulakhor013 tulakhor014 tulakhor015 tulakhor016 tulakhor017 tulakhor018 tulakhor019 tulakhor020 tulakhor021 tulakhor022 tulakhor023 tulakhor024 tulakhor025 tulakhor026 tulakhor027 tulakhor028 tulakhor029 tulakhor030 tulakhor031 tulakhor032 tulakhor033

 

FAJA

 

(pionierka novoveku československej výšky i slovenského olympizmu)

trvanie: 26.8. – 2.10.2016

Výstava je venovaná životnému jubileu PaedDr. Márie Mračnovej, rod. Faithovej ( nar. 24. septembra 1946 v Košiciach). Mária Mračnová je bývalá skvelá atlétka- skokanka do výšky. Utvorila 10 československých rekordov a 18 slovenských rekordov v skoku do výšky, jej osobný rekord 192 cm (vytvorený v roku 1976) bol prekonaný až po štrnástich rokoch. Je bronzová medailistka z majstrovstiev Európy v roku 1969, šiesta z Hier XIX. olympiády 1968 v Mexiku a štvrtá z Hier XXI. olympiády 1976 v Montreale. Po skončení aktívnej činnosti sa venovala pedagogickej činnosti, ako aj práci na rozvoji československého a slovenského olympijského hnutia. Je zakladateľka a jediná predsedníčka Olympijskej spoločnosti Slovenska (1990-1995), predsedníčka prípravného výboru na ustanovenie Slovenského olympijského výboru (SOV - zal. 1992)a do roku 2008 aj jeho podpredsedníčka pre olympijské aktivity, členka Výkonného výboru SOV bola do roku 2012, od roku 2013 je čestná členka SOV. Na Hrách XXVI. olympiády pôsobila ako šéfka slovenskej misie, v súčasnosti je predsedníčka Olympijského klubu v Bratislave. V atletickom hnutí bola predsedníčka Slovenského atletického zväzu v rokoch 1998 – 2012, odvtedy je čestná členka SAZ.
Okrem textovo – fotografickej časti výstava prináša rad cenných trojrozmerných predmetov zo športovej aj funkcionárskej kariéry Márie Mračnovej, ktoré SOV – SOŠM darovala alebo zapožičala špeciálne pre spomínanú výstavu.
Súčasťou otvorenia výstavy bude aj prezentácia publikácie „FAJA“, z edície SOV – SOŠM „Z depozitára múzea“ Autor hlavného textu je známy športový publicista Marián Šimo.
Výstava je organizovaná v rámci podujatí Košice - európske mesto športu 2016 a Európskeho týždňa športu v Košiciach.

Výstava sa koná pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho.

Tlačová správa

faja03 faja04 faja05 faja09 faja13 faja15 faja16 faja18 faja22 faja23

 

PREŠOV MODEL SHOW 2016

 

 

NOVÁ ABSTRAKCIA

 

Vladimír Vajs

Trvanie výstavy: 28.júla až 29. augusta 2016
Usporiadateľ: Vladimír Vajs
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

Charakteristika tvorby autora

Autor redstavuje počítačové manipulácie. Môžete vidieť farebné i tvarové kompozície, ktoré vychádzajú z fotografického záznamu reálií. Z detailov exteriérov a rôznych interiérov abstrahovaným výberom vznikajú explózie špirál, línií a priesečníkov, bizarných tvarov, ktoré v konečnom výsledku prinášajú radosť z objaveného zážitku a hry s farbou, plochou, líniou a ich vzájomnou moduláciou. Autor experimentuje, kombinuje pretvorenú realitu s najmodernejšími tlačiarenskými a softvérovými technológiami. Nezostáva len pri tlačenom výsledku diela, ale aj následne túto ,,Novú realitu” ďalej dotvára klasickými výtvarnými technikami. Vďaka tejto kombinácii dosahuje výraznejšie farby a oveľa zložitejšie kompozície.

Tlačová správa

abstrakcia01 abstrakcia02 abstrakcia03 abstrakcia04 abstrakcia05 abstrakcia06 abstrakcia07 abstrakcia08 abstrakcia09 abstrakcia10 abstrakcia11 abstrakcia12 abstrakcia13 abstrakcia14 abstrakcia15 abstrakcia16 abstrakcia17 abstrakcia18 abstrakcia19 abstrakcia20

 

RAFAN - letný tábor

 

Slovenské technické múzeum v Košiciach a OZ ADEVYK pripravili zaujímavý letný prímestský tábor pre deti od 6 do 15 rokov RAFAN.

Niekto chodí do múzea lebo ho zaujímajú historické exponáty, my budeme v múzeu tráviť čas v tábore. Nemyslite si, že sa tam nebudeme ničoho dotýkať, práve naopak. Vedecko technické centrum pre deti a mládež, ktoré STM má, je zamerané na zaujímavé pokusy, ktoré si nutne musíme vyskúšať. Okrem iného čaká na nás viac ako stovka moderných, interaktívnych exponátov, s ktorými sa budeme najmä niečo učiť a možno aj tak trochu spoznávať dobrodružný svet vedy a techniky. A okrem toho všetkého sa bude každý deň súťažiť; o najdlhšiu bublinu, o najrýchlejšie písanie na stroji, o najlepší postreh, o najšikovnejšie ruky a o samozrejme nebudú chýbať rôzne debrujárske zábavné súťaže. Na záver tábora dostanú deti certifikát „ Mladý vedec“.

Termíny:

1. turnus od 11. – 15.7.2016

2. turnus od 1. – 5.8. 2016

3. turnus od 22. – 26.8.2016

 

Stiahnite si prihlášku

Program

 

Deadline zasielania záväzných prihlášok je do 20. júna 2016 na adresu Adevyk, Nevädzová 13, 040 01 Košice, alebo oskenovanú pošlite emailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript..

Programová vedúca: Renáta Vadásyová, 0905 233 982, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

SLOVOM

A FARBOU BEZ HRANÍC

 

p7128514 p7128517 p7128519 p7128525 p7128527 p7128530

 

FAREBNÝ ŽIVOT

 

autor obrazov: Vasiľ Bobita

Výstava ponúka 35 obrazov opisujúcich lyrický a zároveň hlboký vzťah autora k prírode i životu. Autor kombinuje a spája rôzne výtvarné smery. Vo svojej tvorbe používa hlavne teplé farby, inšpiruje sa prírodou. Vyhýba sa detailom, drobnokresbe.

dscf0015xx dscf0017x dscf0025x dscf0029x dscf0031x dscf0033x

 

KOŠICKÁ PALETA 2016

 

Do vrcholnej prehliadky neprofesionálneho výtvarného umenia Košická paleta 2016 sa aj toho roku zapojili výtvarníci z celého Košického kraja.

Trvanie: od 2. – 26. júna

Miesto: Slovenské technické múzeum

 

MAĽUJ SVOJE SNY

 

art academy s.r.o v zastúpení s Marekom Moučkom, v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach Vás pozýva na výstavu diel detí a zdravotne znevýhodnených dospelých z Domova sociálnych služieb DOMKO Košice.

Trvanie výstavy: 9.6.2016 – 12.6.2016

kurátorka výstavy: PhDr. Gabriela Haščáková

maluj1 maluj2 maluj3 maluj4 maluj5 maluj6 maluj7

 

 

 

PANORÁMY KOŠÍC

 

Výstava veľkorozmerných panoramatických fotografií

autor panorám: Róbert Klik

autor reportážnych fotografií: Daniel Pastucha

Autor pomocou objektívu zachytáva dominanty a pamiatky Košíc najmä z výšky - akoby vtáčej perspektívy. Fotografie budú môcť návštevníci obdivovať v STM aj počas nadchádzajúcej Noci múzeí.

Tlačová správa

vystava panoramykosic stm-001 vystava panoramykosic stm-002 vystava panoramykosic stm-003 vystava panoramykosic stm-004 vystava panoramykosic stm-005

 

EVEREST

 

Z histórie výstupu Slovákov na Mount Everest

Výstava bola podporená z dotácie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR

Trvanie výstavy sa predĺžuje až do 25. mája 2016.

Devätnásteho júla 1984 opustila Bratislavu úvodná skupina prvej československej vedecko-horolezeckej expedície, ktorá mala za úlohu dva ciele. Vedecký, zameraný na preskúmanie problematiky ochrany národného parku Sagarmatha a športový, hodnotnou výstupovou cestou bez použitia kyslíkových prístrojov zdolať najvyšší vrchol zemegule. O tri mesiace neskôr, 15.októbra o 15 hodine a 15 minúte vystúpili spolu so Šerpom Ang Ritom na vrchol himalájskeho obra ako prví v histórii československého horolezectva Zoltán Demján a Jozef Psotka. J. Psotka ako osemnásty v poradí a Z. Demján ako devätnásty v poradí horolezcov, ktorí vystúpili vrchol bez použitia umelého kyslíka. Pri zostupe zahynul Jozef Psotka, rodák z Košíc(12. 2. 1934) legenda československej horolezeckej generácie, pre ktorú lezenie nebolo len naplnením osobných ambícií , ale znamenalo predovšetkým mystické spojenie s prírodou.

Múzeu sa podarilo získať na výstavu rad trojrozmerných exponátov a osobných predmetov od členov jednotlivých výprav na Mount Everest. (Z. Demján, I. Fiala, P. Hámor F. Kele, M. Končok, V. Launer) Nechýbajú ani osobné veci J. Psotku, ktoré na výstavu zapožičal jeho syn Ján Psotka. Medzi vzácnymi exponátmi z Everestu, ktoré do múzea darovali členovia výpravy zaujme iste aj certifikát Ministerstva turistiky Nepálu, ktorý potvrdzuje úspešný výstup československých horolezcov. Súčasťou výstavy je aj projekcia filmového dokumentu „Krutá výzva“ autora Miloslava Končoka, ktorý autenticky zachytáva činnosť prvej slovenskej expedície na Mount Evereste v roku 1984. Výstava okrem úspešných výstupov na vrchol pripomína aj históriu objavovania Mount Everestu. Medzi vzácnymi predmetmi je aj zo súkromnej zbierky zapožičaná päťdolárová bankovka Nového Zélandu s vyobrazením Sir Edmunda Hillaryho, s jeho vlastnoručným podpisom . Práve Edmundovi Hillarymu (1919 – 2008) a nepálskemu Šerpovi Tenzingovi Norkejovi (1914 – 1986) je uznané prvenstvo výstupu na vrchol Mount Everestu z 29. mája 1953.

everest_beseda1 everest_beseda2 everest_beseda4 everest_beseda5 everest_beseda6 everest1 everest2 everest3 everest4 everest5 everest6 everest7 everest8

 

NOC MÚZEÍ

 

21.máj 2016 NOC MÚZEÍ od 16,00 do 23,00 hod.

Vstupné: 1,- € / Koncert MLOCI 2,50 €

PROGRAM:

o 16,15 hod. Sláčikové kvarteto / slávnostné otvorenie

o 16,30 hod. Prehliadka objektu Skladu soli s výkladom

od 16,30 do 17,00 hod. Historický šerm

o 17,00 hod. Prehliadka Objektu Skladu soli s výkladom

od 17,00 do 17,30 hod. Soľnobanská heligónka

od 18,00 do 19,15 hod. CAUNTRI CASINO

o 19,30 hod. Výstup na Klopačku / Prehliadka Skladu soli s výkladom

o 20,00 hod. Klasická prehliadka areálu múzea (okrem objektu Četerne)

od 22,00 do 23,00 hod. Nočný koncert "MLOCI v Sklade soli"

o 23,00 hod. Záver

SPRIEVODNÉ AKCIE:

Výstava 12 PATRÓNOV ... ochrancovia vedy, techniky a remesiel ...

Premietanie filmov na tému soľných baní

Strelnica, Detské trampolíny, Stánky s tradičnými remeslami, Cukrová vata, Občerstvenie...

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

 

 

MERKÚR PRED SLNKOM

 

 

 Slovensko očami moldavského maliara

 

 

CEZ OKNO MOJEJ DUŠE

 

Martina Čičváková sa narodila dňa 3.2.1987 v Sobranciach. Svoje štúdium ukončila na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Zubné lekárstvo. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vlastní súkromnú zubnú ambulanciu v Košiciach.

V roku 2010 začala aktívne písať a maľovať a v roku 2013 vydala na Ukrajine svoj debut pod názvom Farby života. Na sklonku roka 2015 vydala svoju druhú zbierku básni a obrazov Cez okno mojej duše, aby znova očarila svojou originalitou, jednoduchosťou a úprimnosťou.

Obsahuje básne a obrazy tematicky rozčlenené do štyroch častí. Sú akoby ďalším pokračovaním jej životného príbehu. Trápia ju každodenné problémy, zamýšľa sa nad chybami sveta, kladie si otázky, hľadá odpovede, chce dať svojim krokom správny smer.

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

ČARO KIMONA

 

Termín podujatia: 17. apríl 2016 - v nedeľu o 14.00 hod.

Usporiadateľ: MGR. DANA HASHIMOTOVÁ

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

Workshop zameraný na japonskú kultúru odievania bude prezentovať typický odev Japoncov - tradičné kimono. Japonské lektorky Asako SONOBE, Hiroko KATÓ a slovenská rodáčka Dana Hashimotová priniesli z krajiny vychádzajúceho slnka autentické kimoná ako ukážky oblečenia svojich krajanov. Počas obliekania ,,dobrovoľníkov” podajú sprievodný výklad o materiáloch, vzorovej a farebnej symbolike, doplnkoch ku kimonu, ako aj o pravidlách obliekania si kimona podľa veku, ročného obdobia, konkrétnej príležitosti a pod.

Workshop Čaro kimona bude doplnený o ďalšie zaujímavosti a ochutnávku typického japonského zeleného čaju.

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v zrekonštruovanom SKLADE SOLI NKP Solivar v Prešove

 

19. marca 2016 od 10:00 do 17:00 hod.

Sklad Soli patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Unikátny komplex technických objektov na čerpanie soľanky a varenie soli zo 17. storočia slúžil na uskladnenie, manipuláciu či distribúciu soli. Soľ sa uskladňovala v jednotlivých soľných komorách skladu. Okrem zrekonštruovaného Skladu soli sú v Solivare aj ďalšie technické objekty: ŠACHTA LEOPOLD, GÁPEĽ, ČETERNE, MASHINHAUS, VARŇA, KLOPAČKA.

Po takmer tridsiatich rokoch bude v Národnej kultúrnej pamiatke (NKP) Solivar v Prešove pre verejnosť prvý krát otvorený historický objekt Sklad soli. Okrem prehliadky objektu je pre návštevníkov pripravený bohatý sprievodný program.

VÝSTAVY:

 • 12 PATRÓNOV - OCHRANCOVIA VEDY, TECHNIKY A REMESIEL
 • SOĽNOBANSKÁ PALIČKOVANÁ ČIPKA
 • HISTORORICKÁ HASIČSKÁ TECHNIKA

V PROGRAME VYSTÚPIA:

 • dychový orchester Baštovanka
 • mažoretky: Flowers, Diridonky, Witches
 • detské divadielko Babadlo
 • folklórne súbory: Solivarik, Solivarčan, Šarišan, Starišan
 • ZUŠ M. Moyzesa, ZUŠ J. Pőschla, ABC CVČ
 • Skupiny: BB Country, THE FATHERS

EDUKAČNO-ZÁBAVNÉ AKTIVITY:

 • Tipuj-hádaj–výhraj (tipovacia súťaž o soli)

 • Zbierka solničiek (prispej a daruj múzeu solničku)

 

HISTÓRIA

POŽIAR

PROJEKT REKONŠTRUKCIE

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

TLAČOVÁ SPRÁVA

POSILNENIE DOPRAVY

PROGRAM

 

HISTÓRIA

skladsoli_historia1 skladsoli_historia2 skladsoli_historia3

 

SCHÁTRALÝ OBJEKT SOLIVARU

schatralyobjektsolivaru1 schatralyobjektsolivaru2 sklad_soli

 

STAVBA

skladsolistavba1 skladsolistavba2 skladsolistavba3 skladsolistavba4 skladsolistavba5

 

Zrekonštruovaný SKLAD SOLI

skladsoli_001 skladsoli_002 skladsoli_003 skladsoli_004 skladsoli_005 skladsoli_006 skladsoli_007 skladsoli_008 skladsoli_009 skladsoli_010

 

SPOJENÝ ÚSTAV JADROVÝCH VÝSKUMOV, DUBNA, RUSKO

 

60 ROKOV ZALOŽENIA

Výstavu pripravili: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Spojený ústav jadrových výskumov, Dubna, Rusko

v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach

Výstava prostredníctvom informačných panelov a interaktívnej prezentácie približuje históriu i súčasnosť Spojeného ústavu jadrových výskumov a dokumentuje spoluprácu košických fyzikálnych pracovísk. Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne pri Moskve (Ruská federácia) je významnou medzinárodnou organizáciou v oblasti jadrovej a subjadrovej fyziky. V delegácii zo SÚJV Dubna sú na výstave zasúpení: prof.Viktor Voronov, prof.Yura Panebratzev, Boris Starchenko, Nikita Sidorov (animátor), Anna Komarova.(pomocnik animátora).

Trvanie výstavy: 22. február - 13. marec 2016

Tlačová správa

dubna 3 dubna 4 dubna 5 dubna 13 dubna17 dubna18 dubna19 dubna20 dubna21 dubna22 dubna23

 

12 PATRÓNOV

 

výstava je predĺžená do 13.3.2016

...OCHRANCOVIA VEDY, TECHNIKY A REMESIEL...

Námetom výstavy je práve v tomto predvianočnom období poukázať na význam patrónov pre jednotlivé múzejné technické odbory.

Výstava formou stredovekých oltárnych triptychov v súčasnej grafickej úprave, návštevníkovi sprostredkúva 12 patrónov –

 

 • Archanjel Gabriel (patrón telekomunikácií)
 • sv. Izidor (patrón internetu a užívateľov PC)
 • sv. Vavrinec Rímsky (patrón tlačiarov, knihovníkov, archivárov)
 • sv. Eligius (patrón zlatníkov, kováčov, kovolejárov, numizmatikov)
 • sv. Dominik de Guzmán (patrón astronómov)
 • sv. Medard (patrón meteorológov)
 • sv. Tomáš (patrón zememeračov, geometrov, stavebníkov, architektov)
 • sv. Albert Veľký (patrón fyzikov a chemikov)
 • sv. Peter (patrón hodinárov)
 • sv. Veronika (patrónka fotografov)
 • sv. Ján Krstiteľ (patrón krajčírov)
 • sv. Barbora (patrónka baníkov, stavbárov, hasičov).

Oblasti ich patrónstva sú prezentované kolekciou artefaktov z vybraných zbierok technických a vedných odborov.

Súčasťou výstavy je kolekcia fotografií Miloša Greisela z regiónu východného Slovenska s tematikou a motívom zasvätenia patrónov, ktorí sú na výstave zastúpení v sakrálnej architektúre, vo výtvarných a sochárskych artefaktoch.

Trvanie výstavy: od 10. decembra 2015 do 13. marca 2016

Sprievodné podujatia: Určené pre skupiny detí a školské skupiny vo veku 7-12 rokov. Je nutné sa nahlásiť vopred na 055/2451125

Usporiadateľ: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

Tlačová správa

patrn 2 patrn 3 patrn 4 patrn 5 patrn 6 patrn 7 patrn 8 patrn 9

 

JARNÉ PRÁZDNINY V PLANETÁRIU

 

 

Valentín v STM

 

 

ENZOE&STABA

 

Zoltán Enzoe Nagy

Rodák z Komárna (1970) - venuje sa výtvarnému odkrývaniu krajiny z rôznych farebných uhlov. Hľadá v nej tú najkrajšiu, najzaujímavejšiu ale i najproblematickejšiu časť. Čarovnú prírodu. Krajinomaľbu strieda s náročnými portrétmi. Autor zvláda figurálne témy s ľahkosťou a nadhľadom. Jeho tvorivý potenciál sa naplno uplatňuje v monumentálnej maľbe, kde šokuje pohľadom na život a jeho pravdy. Vo svojej tvorbe vyzdvihuje motív ženskej krásy a pracuje iba s jednou témou v jej najpestrejších rovinách. S psychológiou vzťahov surreálneho a živého života. Kruto a pritom jasne a pôsobivo. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych a samostatných výstav (Taliansko, Maďarsko, Malta, Francúzsko, Chorvátsko, Korea). Jeho výtvarné diela sú v zbierkach súkromných a galerijných fondov renomovaných zberateľov v mnohých štátoch sveta i vlastníctve viacerých prezidentov Európskych štátov. Po ukončení štúdia na gymnáziu v Košiciach pokračoval na Teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, popritom na Akadémii Muzických umení navštevoval kurzy umeleckej fotografie. Umeleckú dráhu začínal fotografovaním – jeho majstrom bol fotograf Tibor Huszár. Neskôr sa pod vplyvom otca Menyhérta Tiszaiho Nagya začal zaoberať maľbou. Je držiteľom viacerých medzinárodných ocenení za tvorbu. Maľuje s istou rukou a kultivovane. Z jeho obrazov sála dynamika a vnútorná sila, ktorá preteká do očí a do duší.

Rudolf Stába

Ba aj lekár, ba aj manžel, ba aj otec, ba aj kamarát, ba aj milovník vizuálneho kumštu, ba aj športovec, ba aj ďalších – ešte veľa pomenovaní – je tento človek hoden. Zhodnúť sa však v ďalších riadkoch je treba s jeho výtvarnou múzou o tom, kto je?, čo chce?, a kam smeruje? so svojou pigmentovou vášňou. Vášňou, ktorá vždy, keď to na neho príde, uspí jeho múdre MUDr. a nechá ho zrodiť sa do lazúr, farieb, štetcov a terpentínovej priazne. Pri svojich plátnach a sololitoch sa stane dieťaťom. Ako hrdina Jonáš z kultového filmu Leopolda Laholu: Sladký čas Kalimagdory, ktorého biologický čas nie je podriadený ľudskému bytiu, ale svoje zrodenie, dospievanie a starnutie prežíva s cyklom ročných období. Na jar je Jonáš takmer dieťaťom, v lete dospieva na muža, na jeseň stráca energiu a zimu prespí na zapadnutom salaši. Rovnako výtvarník Rudolf Stába sa rodí v cykle svojho cyklu: Uterux. Rudolf sa v každom obraze nanovo rodí a prežíva svoj sladký čas Kalimagdory. Rodí sa s vášňou a s chuťou. Obrazy, v ktorých cítiť prácu s reliéfom, kombináciu materiálov, viditeľné hľadanie neviditeľného. Je v ňom badať ohnisko i oddychovú časť. Lazúry. Aj monochromatickejšie kolory. Ponechané sú tam ale i lokálne miesta na farebné vzruchy, ktoré pôsobia doplňujúco a zároveň vizuálne osviežujú plochu. Lineárne tepny maliar rafinovane splieta a necháva krútiť sa. Meandrujú a rozvetvujú sa po plátne na spôsob delty Nílu, či inej rieky. Sú vďačnou štruktúrou pre vytierané svetlá i tmavé hĺbky okolo línií.

Miesto konania: SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Hlavná 88, Košice

Usporiadatelia: Zoltán Enzoe Nagy, Rudolf Stába a STM Košice

Trvanie výstavy: 8.10.2015 – 13.3.2016

 

Curriculum Zoltán Enzoe Nagy

 

enzoe_staba-3u enzoe_staba-14 enzoe_staba-15 enzoe_staba-19

 

LÉGIOVLAK

 

 

ZÁHADY BETLEHEMSKEJ HVIEZDY

 

 

ANDY GORE

 

jesenné konfrontácie

Andy Gore (1950).

Žije a tvorí v Košiciach. Kultúrno-výchovnej práci sa profesionálne venuje vyše 40 rokov. Pôsobil v rôznych funkciách, posledných 20 rokov ako metodik pre neprofesionálnu výtvarnú tvorbu a tradičné remeslá v Krajskom osvetovom stredisku v Košiciach. Metodicky a organizačne pracoval s neprofesionálnymi výtvarníkmi v Košickom kraji. Organizoval pre nich súťažné výstavy, plenéry a pre vyspelých autorov samostatné výstavy. Pôsobí v porotách súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby i ako kurátor výstav. Vo vlastnej tvorbe sa v 70. a 80. rokoch minulého storočia intenzívne venoval maľbe a grafike. Bol a je individualista, no v začiatkoch pracoval pod vedením akad. maliara J. Háka. Z farieb mu bola najbližšia zemitá hnedá. Dominovala uňho krajinomaľba a figurálna tvorba. V 80. rokoch objavil čaro čiernobielej fotografie. V 90. rokoch bol jeho výtvarný prejav silne ovplyvnený blízkym vzťahom k prírode, ale aj psychotronikou, ktorá ho zaujíma už dlhšie obdobie. V ostatnom období v maľbe uprednostňuje využívanie symbolov, typická je preňho teplá farebná plocha. Inšpiruje ho ezoterika, mystika, záhadné javy v histórii ľudstva, ale aj život okolo neho sám osebe. Mal 15 samostatných výstav: Drienovec, Košice (5 x), Krakov, Krosno, Sátoraljaújhely, Miskolc, Diosgyor, Trebišov, Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec. Venuje sa i starým remeselným technikám, pracuje s drevom a kovom.

Na jubilejnej výstave v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach sa prezentuje sériou obrazov inšpirovaných teozofiou, kolekciou “Korene“, ako symbol života. Ústredným motívom výstavy Jesenné konfrontácie je 17 voľných malieb na plátne, na ktorých sa autor snaží zobraziť bohatú farebnosť jesene.

Trvanie výstavy: 3.- 25. november 2015

Usporiadateľ: Andy Gore a STM Košice

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

 

andygore2 andygore3 andygore4 andygore5

 

ČESKÁ OSUDOVÁ DATA

 

Výstava fotografií popredných českých fotografov, ktorí zachytili prelomové okamihy novodobých českých dejín. Rok 1945 prezentujú fotografie mimoriadneho historického významu, zobrazujúce oslobodenie Prahy / Karel Ludwig, Václav Chochola, Jiří Jeníček / a vynikajúci súbor Tibora Hontyho, ktorého fotografia „Padl v posledních vteřinách války” patrí k ikonám českej fotografie. August 1968 a inváziu sovietskych vojsk predstavujú autori Jaromír Čejka, Bohumil Dobrovolský, Libuše Kyndrová, Vladimír Lammer, Miloň Novotný, Daniela Sýkorová, Jan Reich a Jiří Všetečka. Január 1969 - události v Prahe po smrti Jana Palacha, to sú fotografie autorov Jan Bartůšek, Jovan Dezort, Pavel Dias, Přemysl Hněvkovský, Dagmar Hochová a ďalší. A konečne november 1989 a zamatová revolúcia , Národní třída a emóciami nabité dni tej jesene, to sú fotografi Radovan Boček, Jan Šibík, Jan Šilpoch, Karel Cudlín, Dana Kyndrová, Jaroslav Kučera a ďalší. Kurátorkou výstavy je Dana Kyndrová.

ceskadata2 ceskadata3 ceskadata4 ceskadata5 ceskadata6 ceskadata7 ceskadata8 ceskadata9

 

EXTRAPOLÁCIE 2015

 

Výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku s motivačnými prednáškami univerzít, SAV a súkromných firiem v Košiciach. Zámer výstavy je predstaviť odbornej aj laickej verejnosti začiatky informatiky na Slovensku od roku 1956 po rok 1990. Mladá generácia získa informácie o výskumníkoch, konštruktéroch, prevádzkových inžinieroch vo výrobných podnikoch a iných, ktorí na Slovensku úspešne vyvíjali a zavádzali informačné technológie do praxe. Druhou časťou výstavy je história vedecko-technických výpočtov na Slovensku a prezentácia súčasného európskeho projektu Výpočtového strediska SAV Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie, kde sa predstavia najmodernejšie superpočítače inštalované v SAV a na univerzitách na Slovensku. V tejto časti je prezentovaná aj história dátových komunikácií od slovenského vynálezcu digitálneho prenosu dát Štefana Murgaša cez košickú sieť CANET po súčasný stav Slovenskej akademickej siete SANET s rýchlosťou prenosu 10Gb/s.

Autorom a kurátorom výstavy je Ing. Štefan KOHÚT , projektový manažér - Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied v Bratislave, nositeľ Ceny SAV za popularizáciu vedy.

Usporiadatelia: Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Výpočtové stredisko SAV Bratislava, Reprint spol. s.r.o. Banská Bystrica, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Košice IT Valley, AGNICOLI a STM Košice

Trvanie výstavy: 24.9. – 25.10.2015

 

Zámer výstavy

akad. mult.Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.

Ako vznikli Extrapolácie

Úsmevné príhody z prostredia IT

Tlačová správa

 

plander plander a kocis pri rpp-16 plander na detasovanom prac utk v bb plander na vzstave majstri ducha s ing. kohutom planderova medaila lice planderova medaila rub plander pri analogovom pocitaci sav plander pri pdp1140

 

ENZOE&STABA

 

Zoltán Enzoe Nagy

Rodák z Komárna (1970) - venuje sa výtvarnému odkrývaniu krajiny z rôznych farebných uhlov. Hľadá v nej tú najkrajšiu, najzaujímavejšiu ale i najproblematickejšiu časť. Čarovnú prírodu. Krajinomaľbu strieda s náročnými portrétmi. Autor zvláda figurálne témy s ľahkosťou a nadhľadom. Jeho tvorivý potenciál sa naplno uplatňuje v monumentálnej maľbe, kde šokuje pohľadom na život a jeho pravdy. Vo svojej tvorbe vyzdvihuje motív ženskej krásy a pracuje iba s jednou témou v jej najpestrejších rovinách. S psychológiou vzťahov surreálneho a živého života. Kruto a pritom jasne a pôsobivo. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych a samostatných výstav (Taliansko, Maďarsko, Malta, Francúzsko, Chorvátsko, Korea). Jeho výtvarné diela sú v zbierkach súkromných a galerijných fondov renomovaných zberateľov v mnohých štátoch sveta i vlastníctve viacerých prezidentov Európskych štátov. Po ukončení štúdia na gymnáziu v Košiciach pokračoval na Teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, popritom na Akadémii Muzických umení navštevoval kurzy umeleckej fotografie. Umeleckú dráhu začínal fotografovaním – jeho majstrom bol fotograf Tibor Huszár. Neskôr sa pod vplyvom otca Menyhérta Tiszaiho Nagya začal zaoberať maľbou. Je držiteľom viacerých medzinárodných ocenení za tvorbu. Maľuje s istou rukou a kultivovane. Z jeho obrazov sála dynamika a vnútorná sila, ktorá preteká do očí a do duší.

Rudolf Stába

Ba aj lekár, ba aj manžel, ba aj otec, ba aj kamarát, ba aj milovník vizuálneho kumštu, ba aj športovec, ba aj ďalších – ešte veľa pomenovaní – je tento človek hoden. Zhodnúť sa však v ďalších riadkoch je treba s jeho výtvarnou múzou o tom, kto je?, čo chce?, a kam smeruje? so svojou pigmentovou vášňou. Vášňou, ktorá vždy, keď to na neho príde, uspí jeho múdre MUDr. a nechá ho zrodiť sa do lazúr, farieb, štetcov a terpentínovej priazne. Pri svojich plátnach a sololitoch sa stane dieťaťom. Ako hrdina Jonáš z kultového filmu Leopolda Laholu: Sladký čas Kalimagdory, ktorého biologický čas nie je podriadený ľudskému bytiu, ale svoje zrodenie, dospievanie a starnutie prežíva s cyklom ročných období. Na jar je Jonáš takmer dieťaťom, v lete dospieva na muža, na jeseň stráca energiu a zimu prespí na zapadnutom salaši. Rovnako výtvarník Rudolf Stába sa rodí v cykle svojho cyklu: Uterux. Rudolf sa v každom obraze nanovo rodí a prežíva svoj sladký čas Kalimagdory. Rodí sa s vášňou a s chuťou. Obrazy, v ktorých cítiť prácu s reliéfom, kombináciu materiálov, viditeľné hľadanie neviditeľného. Je v ňom badať ohnisko i oddychovú časť. Lazúry. Aj monochromatickejšie kolory. Ponechané sú tam ale i lokálne miesta na farebné vzruchy, ktoré pôsobia doplňujúco a zároveň vizuálne osviežujú plochu. Lineárne tepny maliar rafinovane splieta a necháva krútiť sa. Meandrujú a rozvetvujú sa po plátne na spôsob delty Nílu, či inej rieky. Sú vďačnou štruktúrou pre vytierané svetlá i tmavé hĺbky okolo línií.

Miesto konania: SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Hlavná 88, Košice

Usporiadatelia: Zoltán Enzoe Nagy, Rudolf Stába a STM Košice

Trvanie výstavy: 8.10.2015 – 25.10.2015

 

Curriculum Zoltán Enzoe Nagy

 

enzoe_staba-3u enzoe_staba-14 enzoe_staba-15 enzoe_staba-19

 

ŽIVOT A DIELO JANEZA PUHARA

 

Miesto konania: SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Hlavná 88, Košice

Usporiadatelia: VEĽVYSLANECTVO SLOVINSKEJ REPUBLIKY V BRATISLAVE a STM

Trvanie výstavy: 11.9. – 11.10.2015

Putovná výstava približuje život a dielo slovinského vynálezcu JANEZA PUHARA (1814 -1864), ktorý vyvinul jednu zo špeciálnych techník fotografie na sklo (1842) - len tri roky po vyhlásení Daguerrovho vynálezu fotografie (1839) a postavil tak Slovinsko na svetovú mapu rozvoja fotografie. Okrem toho je autorom množstva iných vynálezov z oblasti botaniky, fyziky, či chémie ako aj experimentov z humanitných vied. Výstavu, ktorá je prehľadom vynálezcovho života, talentu, úspechov a jeho dedičstva, pri príležitosti minuloročného 200. výročia vynálezcovho narodenia, iniciovala a pripravila Petra Puhar, príbuzná Janeza Puhara. Doteraz známe dedičstvo Janeza Puhara obsahuje 6 fotografií. Štyri fotografie, neoceniteľnej hodnoty, ktoré sú ešte dnes, po storočí a pol, dobre zachované, uchováva Národné múzeum Slovinska, jednu Múzeum architektúry a dizajnu v Ľubľane, ďalšia je v osobnej zbierke.

JANEZ PUHAR - vynálezca fotografie na sklo, narodil sa 26.augusta v roku 1814 v Kranj – Slovinsko. Po gymnáziu vyštudoval teológiu a roku 1838 bol vysvätený na kňaza. Ako kaplán pôsobil na rôznych slovinských farnostiach. Keďže sa však podľa názoru cirkvi príliš zaoberal svetskými vecami, nikdy mu nebola pridelená vlastná farnosť. Roku 1839 sa Puhar začal zaoberať fotografiou a najmä fotochémiou. Do roku 1842 vyvinul vlastnú fotografickú metódu, pri ktorej bola rozhodujúca voľba priehľadného materiálu ako podkladu, čím sa otvorila cesta k ešte nezrelej metóde schopnej reprodukcie. Zachovalo sa celkom desať Puharových fotografií, medzi nimi dva autoportréty, všetky vysokej technickej kvality a umeleckej hodnoty. Puhar zverejnil svoj vynález roku 1843 v novinách v Ľubľane a Grazi. V rokoch 1846 až 1853 žil ako uznávaný a úspešný vynálezca vo Veldesu. Tu vyvinul aj nové metódy fotografovania na papier. Pretože si Puhar svoje vynálezy nenechal patentovať, získal patent na fotografiu na sklenenej doske vo Francúzsku v roku 1847 Joseph Nicéphore Niépce. Na tom nemohla nič zmeniť ani jeho správa Spolku vedcov v Ľubľane v roku 1849, v ktorej poukazoval na prvenstvo svojho vynálezu z roku 1842. Od parížskej Akadémie pre poľnohospodárstvo, priemysel a obchod získal aspoň v roku 1852 diplom ako "vynálezca fotografie na sklo". Roku 1851 sa Puhar zúčastnil Svetovej výstavy v Londýne, kde jeho fotografie získali vyznamenania, a tiež v roku roku 1852 Priemyselnej výstavy v New Yorku. Následkom neustálej práce pri styku s chemikáliami, sírou, halogénom a ortuťou trpel Puhar v posledných rokoch života zápalom pľúc. Jeho prínos ranej histórie fotografie bol znovuobjavený až v 20. storočí.

puhar2 puhar3 puhar4 puhar5