2018

KOČOVNÁ GALÉRIA


- výstava obrazov

- projekt financovala Nadácia Renovabis

Termín konania: 22.6. - 15.1. 2019

Otváracie hodiny: po-pia: 09:00-17:00, so-ne: 12:00-17:00

Vernisáž: 22. júna

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

 

Začiatkom roka 2017 bolo konkurzom vybraných 40 rómskych a nerómskych detí, aby navštívili Oblastné múzeum rómskej kultúry v Poľskom Tarnowe. Návšteva múzea bola spojená s odborným výkladom riaditeľa múzea a významného antropológa a etnografa, Adama Bartosza. Prehliadka múzea mala deti a mládež inšpirovať a motivovať k následnej práci v tvorivých dielňach, prebiehajúcich na Slovensku, ktoré sa následne konali pod vedením pedagógov - tútorov výtvarného odboru. Výsledkom ich snažení sú výtvarné diela vyjadrujúce rómsku kultúru a tradíciu.

Z vybraných výtvarných detských diel sa sme vytvorili výstavu prezentujúca rómsku históriu, kultúru a tradície. Kočovnú galériu. Cieľom je prezentovať rómsku pozitívne vzory medzi rómami a napomôcť ku odbúraniu predsudkov medzi rómskou menšinou a majoritnou spoločnosťou. Príďte sa pozrieť a potešiť sa talentom mladých ľudí dobrej vôle. ...aby sme vedeli žiť spolu a nie vedľa seba.

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Z Grónska na Aljašku

 

 

verejný odborný program IV. zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky pri ZMS: VEDA A TECHNIKA V OBDOBÍ ČESKOSLOVENSKA Dokumentácia vedy a techniky z obdobia Československa v zbierkach dejín techniky múzeí na Slovensku 6. - 7. decembra 2018 v Slovenskom technickom múzeu, Hlavná 88, Košice za usporiadateľov Zuzana Šullová, predsedníčka KpZDT

Pozvánka

Program KpZDT 2018

 

ČÍNSKY GRAFICKÝ PLAGÁT

 

Termín konania: od 5. októbra do 31. októbra 2018

Vernisáž: 4. októbra 2018 o 18:00 hod.

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

,,Výstava Čínskeho grafického plagátu v Slovenskom technickom múzeu v sebe syntetizuje to najlepšie z čínskeho plagátu, grafického dizajnu a typografie. Zachytáva štýl súčasnej tvorby a myslenia čínskych dizajnérov. Na sto dvadsiatich siedmych plagátoch zachytáva rukopis 116 autorov,“ opisuje kurátor výstavy Peter Javorik. Výstava je kolekciou štyroch výnimočných výstav, ktoré sa v ostatných rokoch uskutočnili v Číne:

  • VÝSTAVA SLOVÁ V UMENÍ A DIZAJNE
  • VÝSTAVA 50 PLAGÁTOV 2018
  • MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA MODERNÉHO DIZAJNU A KALIGRAFIE 2016
  • VÝSTAVA OCENENÝCH ČÍNSKYCH PLAGÁTOV NA MEDZINÁRODNÝCH PODUJATIACH 2017

 

Výstava sa koná v rámci festivalu Višegrádske dni 2018.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

  Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát

 

ČARO BAKELITU V NTM PRAHA

 

Výstava STM Čaro bakelitu mimoriadne zaujala aj zástupcov médii. Projekt je realizovaný v rámci osláv stého založenia spoločného štátu. Výstava Čaro bakelitu, ktorá vznikla v spolupráci so Slovenským technickým múzeom, ukazuje pestré a bohaté využitie bakelitu, kedysi najrozšírenejšieho plastu, predovšetkým v elektrotechnike, strojárenstve, fotografickej technike a spotrebnom priemysle. Národné technické múzeum uvádza túto výstavu ako prvú akciu v rámci projektu „Made in Czechoslovakia".

Autorom výstavy je Ing. Ladislav Klíma, kurátor zbierok Priemyselný dizajn a Fotografická technika a vedúci Oddelenia dejín vedy, výroby a techniky II. v Slovenskom technickom múzeu. Odborne na výstave spolupracovali Mgr. Pavel Habáň, Ing. Jozef Roman a Viera Tillová, kurátori zbierok v správe STM.

 

KOUZLO/ČARO BAKELITU

 

Vernisáž: 13.3.2018 o 18.00 hod.

Miesto konania: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Trvanie výstavy: do 2.9.2018

Výstava Kouzlo/Čaro bakelitu je prvým príspevkom Národného technického múzea v Prahe k 100. výročiu vzniku československého štátu a prvou časťou pripravovaného projektu NTM „Made in Czechoslovakia – aneb průmysl, který dobyl svět“.. Sme radi, že práve na pôde tejto význačnej národnej inštitúcie sme sa stretli na slávnostnej vernisáži. Vzájomná spolupráca medzi NTM Praha a STM Košice sa datuje od samotného vzniku Technického múzea v Košiciach, ktoré v minulom roku oslávilo 70. výročie založenia. Národné technické múzeum je po celý čas nápomocné nielen v odbornej spolupráci, ale aj v priateľských kontaktoch a je takpovediac historicko-technickým ,,tútorom“ STM.

Zámerom výstavy je poukázať na široké využitie tejto prvej umelej hmoty nielen v priemysle, ale aj v domácnosti a v bežnom živote. Výstava bola po prvýkrát predstavená v septembri v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku múzea.

Zlatá éra bakelitu už patrí do minulosti, ale s výrobkami z tohto plastu je možné sa stretnúť i dnes. Tento rok uplynie 110 rokov, keď sa chemikovi belgického pôvodu Leo Hendrikovi Baekelandovi (1863 – 1944) podarilo pripraviť fenolformaldehydový polykondenzát (živicu), ktorá bola po ňom pomenovaná ako bakelit. Predstavuje prvý priemyselne vyrábaný syntetický polymér, ktorý stál na počiatku éry plastov. Jeho zavedenie do priemyselnej výroby vo svete, ako aj na Slovensku predstavovalo priekopnícky čin, ktorý významne ovplyvnil tempo materiálových a technických inovácií a rozvoj výroby plastov. Do histórie bakelitu prispel aj bratislavský “Gummon, ako pobočný závod Továrne na kábele“. V roku 1917 získal licenciu na jeho výrobu od nemeckej firmy Isolatoren Werke GmbH pod názvom Futurit.

Tieto skutočnosti boli podnetom a inšpiráciou k realizácii výstavy venovanej využitiu bakelitu. Vďaka vlastnostiam bakelitu: ľahkej tvarovateľnosti, dobrým izolačným vlastnostiam, odolnosti voči teplu, našiel tento plast široké uplatnenie od 20. rokov 20. storočia. S ohľadom na profiláciu Slovenského technického múzea je zámerom na výstave prezentovať nosné oblasti aplikácie bakelitu, najmä z odborov elektrotechniky, strojárstva, fotografickej techniky a výroby spotrebného tovaru. Výstava prezentuje okolo 300 exponátov československej i zahraničnej proveniencie, prevažne zbierkových predmetov Slovenského technického múzea, ale aj predmetov z kolekcií súkromných zberateľov. Okrem pestrej a bohatej škály najrôznejších bakelitových predmetov (rádiá, telefóny, fotoaparáty, vysávače, hračky a ďalšie) poukáže aj na tvarový a štýlový vývoj v dizajne predmetov 20. storočia. Elegantné výrobky z bakelitu sú dnes pre svoj osobitý dizajn a historický význam často vyhľadávanými zberateľskými predmetmi.

bakelit_ntm01 bakelit_ntm02 bakelit_ntm03 bakelit_ntm04 bakelit_ntm05 bakelit_ntm06 bakelit_ntm07 bakelit_ntm08 bakelit_ntm09 bakelit_ntm10 bakelit_ntm11 bakelit_ntm12 bakelit_ntm13 bakelit_ntm14 bakelit_ntm15 bakelit_ntm16 bakelit_ntm17 bakelit_ntm18 bakelit_ntm19 bakelit_ntm20 bakelit_ntm21 bakelit_ntm22 bakelit_ntm23 bakelit_ntm24 bakelit_ntm25 bakelit_ntm26 bakelit_ntm27 bakelit_ntm28 bakelit_ntm29 bakelit_ntm30 bakelit_ntm31 bakelit_ntm32 bakelit_ntm33 bakelit_ntm34

 

NOVÝ SOLIVAR PREZIDENT MASARYK


Prvá solivarská výstava

Už počas rekonštrukcie Skladu soli v Solivare boli rozprúdené úvahy o využití zrenovovaného objektu. Samozrejme architekt a samotný projekt definoval využitie budovy ako kultúrno-kongresové centrum. Nastala však otázka, čo s priestormi, ktoré pôvodne slúžili ako skladovacie komory. Jedna komora má slúžiť na prezentáciu dočasných a putovných výstav. V troch komorách boli plánované stále expozície. To vyústilo v roku 2015 k definovaniu zamerania expozícií a vypracovaniu samotných scenárov. Jedna z expozícií má prezentovať ťažbu a výrobu soli už v novej fabrike po roku 1925 až po súčasnosť. Pre nedostatok finančných prostriedkov, zatiaľ nebola zrealizovaná ani jedna stála expozícia.

Spracovaný scenár však nezapadol prachom. Po drobných úpravách bol využitý ako podklad pre štatutárnu výstavu Múzea Solivar. V jeho histórii je to vôbec prvá vlastná výstava. Nesie meno „Nový solivar prezident Masaryk“. Výstava prezentuje nový závod na spracovanie soli, ktorý bol nástupníckym závodom po Starom Solivare, od jeho postavenia v roku 1925 až po jeho uzavretie v roku 2009.

Pri písaní scenára, pomáhala veľmi dobrá základňa zozbieraných exponátov, dokumentov a rôznych materiálov zo samotnej fabriky. Všetky vystavené exponáty sú originály a na výstave nenájdete ani jednu repliku. Najstarší vystavený exponát je z roku 1924. „Najmladší“ je zo 17. mája 2009. Ide o posledný vyrobený kilogram soli na Slovensku. Má podpisy zamestnancov, ktorí v deň uzavretia závodu pracovali na výrobnej linke.

V textovej časti sa návštevník môže dozvedieť históriu novej fabriky, postup výroby, či geologické zloženie ložiska soli. Všetky fakty sú doplnené zaujímavými historickými fotografiami technologických zariadení závodu. Množstvo 3D exponátov prezentuje celý výrobný program závodu, obalovú techniku, bigbag vak, ale aj život zamestnancov závodu. Návštevníci tu nájdu slávnostnú banícku uniformu, ktorá sa používala práve v novom závode. Zo zaujímavostí môžeme uviesť tzv. „ECHOSONDU“, ktorou sa merali vydobité priestory v podzemí. Táto vystavená echosonda bola použitá aj pri meraní šachty Leopold v starom závode. Exponát bol získaný pri ukončení výroby vo fabrike. Celú výstavu dopĺňa množstvo banských máp, prierezy ložiskom soli v Prešove, ale aj vzorky jadra, ktoré boli získané pri vŕtaní ťažobných vrtov a tak návštevník môže vidieť reálnu soľ ako vyzerá v podzemí práve v Prešove.

Výstava je pripravená ako putovná výstava a tak jej želáme veľa návštevníkov a veľa putovných miest. Zároveň je dobrým základom po úpravách na stálu expozíciu v objekte Skladu soli.

Marek Duchoň riaditeľ NTP Solivar Prešov

banícka uniforma pracovisko s echosondou posledný vyrobený kilogram na Slovensku vzorky jadra

 

FEDOR VICO

 

Výstava kresleného humoru

 

 

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

 

 

  ČÍNSKY GRAFICKÝ PLAGÁT

 

Termín konania: od 5. októbra do 31. októbra 2018
Vernisáž: 4. októbra 2018 o 18:00 hod.
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

,,Výstava Čínskeho grafického plagátu v Slovenskom technickom múzeu v sebe syntetizuje to najlepšie z čínskeho plagátu, grafického dizajnu a typografie. Zachytáva štýl súčasnej tvorby a myslenia čínskych dizajnérov. Na sto dvadsiatich siedmych plagátoch zachytáva rukopis 116 autorov,“ opisuje kurátor výstavy Peter Javorik. Výstava je kolekciou štyroch výnimočných výstav, ktoré sa v ostatných rokoch uskutočnili v Číne:

  • VÝSTAVA SLOVÁ V UMENÍ A DIZAJNE
  • VÝSTAVA 50 PLAGÁTOV 2018
  • MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA MODERNÉHO DIZAJNU A KALIGRAFIE 2016
  • VÝSTAVA OCENENÝCH ČÍNSKYCH PLAGÁTOV NA MEDZINÁRODNÝCH PODUJATIACH 2017

Výstava sa koná v rámci festivalu Višegrádske dni 2018.

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát Čínsky grafický plagát

 

 

ŠTUDUJ DOPRAVU

Múzeum dopravy Bratislava

 

KOČOVNÁ GALÉRIA

 

- výstava obrazov
- projekt financovala Nadácia Renovabis

Termín konania: 22.6. - 27.7. 2018 (Výstava bola predĺžená do odvolania.)
Otváracie hodiny: po-pia: 09:00-17:00, so-ne: 12:00-17:00
Vernisáž: 22. júna
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

Začiatkom roka 2017 bolo konkurzom vybraných 40 rómskych a nerómskych detí, aby navštívili Oblastné múzeum rómskej kultúry v Poľskom Tarnowe. Návšteva múzea bola spojená s odborným výkladom riaditeľa múzea a významného antropológa a etnografa, Adama Bartosza. Prehliadka múzea mala deti a mládež inšpirovať a motivovať k následnej práci v tvorivých dielňach, prebiehajúcich na Slovensku, ktoré sa následne konali pod vedením pedagógov - tútorov výtvarného odboru. Výsledkom ich snažení sú výtvarné diela vyjadrujúce rómsku kultúru a tradíciu.

Z vybraných výtvarných detských diel sa sme vytvorili výstavu prezentujúca rómsku históriu, kultúru a tradície. Kočovnú galériu. Cieľom je prezentovať rómsku pozitívne vzory medzi rómami a napomôcť ku odbúraniu predsudkov medzi rómskou menšinou a majoritnou spoločnosťou. Príďte sa pozrieť a potešiť sa talentom mladých ľudí dobrej vôle. ...aby sme vedeli žiť spolu a nie vedľa seba.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Kočovná galéria Kočovná galéria Kočovná galéria Kočovná galéria Kočovná galéria Kočovná galéria Kočovná galéria Kočovná galéria Kočovná galéria Kočovná galéria

 

 

SLOVENSKÝ POKLAD - najstaršie opálové bane na svete

 

Termín konania: od 8. júna do 15. júla.2018 (Výstava je predĺžená do odvolania.)

Otváracie hodiny:po-pia: 09:00-17:00, so-ne: 12:00-17:00

Vernisáž: 7. júna o 15:00 hod.

Usporiadateľ: Slovenské opálové bane, s.r.o a STM KE

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Vernisáže sa zúčastnia významní zástupcovia miest Košíc a Prešova, ako aj starostovia obcí Zlatá Baňa a Červenica. Prisľúbili účasť bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster i predstavitelia Prešovskej univerzity, Technickej univerzity aj zástupcovia banských spolkov a cechov.

poklad01 poklad02 poklad03 poklad04 poklad05 poklad06 poklad07 poklad08 poklad09 poklad10 poklad11 poklad12 poklad13 poklad14 poklad15 poklad16 poklad17

 

PROGRAM SEPTEMBER

 

 

MEDZEVSKÉ TECHNICKÉ PAMIATKY

Podujatie POZNAJ SVOJ KRAJ - Medzevské technické pamiatky v rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018.

Počas 18.- 19. septembra 2018 sme pre Vás pripravili plnohodnotný program pozostávajúci z prehliadok expozície Kinematografickej a fotografickej techniky rodiny Schusterovej v Medzeve a Tischlerovho Hámra v Medzeve, výstavy miniatúr Gazdovský dvor v drevorezbách, tešiť sa môžete na ukážky ručného kovania klincov, tvorivé ekodielničky v prírode - tepanie z plechu a drôtikovanie.

Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť verejnosti na mimoriadne hodnoty technického kultúrneho dedičstva a oboznámiť ju s históriou medzevského hámorníctva, ktoré patrí k najstarším a najvýznamnejším usadlostiam. Podnietiť ľudí, aby viac objavovali a spoznávali kultúrne a technické pamiatky a prehĺbili záujem o ich ochranu.

MEDZEVSKÉ TECHNICKÉ PAMIATKY MEDZEVSKÉ TECHNICKÉ PAMIATKY MEDZEVSKÉ TECHNICKÉ PAMIATKY MEDZEVSKÉ TECHNICKÉ PAMIATKY MEDZEVSKÉ TECHNICKÉ PAMIATKY MEDZEVSKÉ TECHNICKÉ PAMIATKY MEDZEVSKÉ TECHNICKÉ PAMIATKY MEDZEVSKÉ TECHNICKÉ PAMIATKY

 

Premietanie krátkeho filmu Šance 1647

 

KEDY: 15. septembra 2018 od 14:00 hod.

KDE: Slovenské technické múzeum - Prednášková sála

VSTUPNÉ: ***VSTUP VOĽNÝ***

PROGRAM:

Mgr. Tomáš Koch (Projekt 1645): Bil jsem se za krále, císaře i ty ostatní

Mgr. Martin Krúl (Šance pro šanci): Raně novověké opevnění Jablunkovského průsmyku

Premietanie krátkeho filmu Šance 1647

 

Krátky pohľad na život pevnostnej posádky v roku 1647 v podobe filmu a jemu predchádzajúcich prednášok venovaných tematike Tridsaťročnej vojny.

 

 

KOŠICKÝ LETECKÝ DEŇ 2018

 

8. 9. 2018 sa v priestoroch Aeroklubu Košice-Barca a STM-Múzeu letectva v Košiciach uskutoční Košický letecký deň.

https://www.facebook.com/events/700235390316239/

Vstupenky v hodnote dospelí 3 € *, deti do 140 cm a dôchodcovia zdarma, platia do oboch areálov.
* v cene vstupného je zahrnuté aj vstupné do Múzea letectva a dopravy v deň konania podujatia.

Otvorenie oboch areálov od 9:30 hod., oficiálne zahájenie leteckého dňa v Aeroklube o 11:00 hod.

Medzi STM-Múzeom letectva a Aeroklubom bude premávať kyvadlová doprava.

 

 

 

 

 

DEŇ SOLI

 

Prvý ročník kultúrneho podujatia, na ktorom si pripomenieme historickú udalosť - návštevu cisára Františka II. Habsburského, ktorý v roku 1800 uviedol do prevádzky Varňu František, a tak zahájil výrobu soli varením zo soľanky.

Zážitková prehliadka varne bude doplnená o bohatý program. Predstaví sa banícky orchester z poľskej soľnej bane Bochnia. Nebudú chýbať stánky s remeslami a občerstvením. Návštevníci budú môcť vidieť reálne tesanie sochy do kamennej soli, výrobu lán a mnoho iného.

Múzeum Źup Krakowskich Wieliczka z Poľska sa predstaví zaujímavou výstavou soľných baní a pre veľkých aj malých pripravia rôzne tvorivé dielne, maľovanie soľničiek, hod soľou do suda, či dobové varenie soli.

PROGRAM

12:00 - 18:00
Stánky s remeselníkmi a tradičnými výrobkami (pred Skladom Soli)

13:00 - 13:30
Včielky a my, poznáme sa?
Prednáška uja včelára o včele a jej živote hravou formou.

14:00 - 16:00
Divadelná prehliadka Varne: Cisár František II. Habsburský slávnostne zapáli oheň vo varni a uvedie budovu do prevádzky (Varňa František)

15:00
Vystúpenie ľudovej hudby

15:30 - 16:15
Vystúpenie baníckeho orchestra z mesta Bochnia z Poľska

Vstupné: 1€
Deti do 6 rokov ZDARMA

Podujatie organizuje: Slovenské technické múzeum, Región Šariš a Divadlo Komika.

 

FAREBNÁ KRAJINA

 

Jubilejná výstava neprofesionálneho výtvarníka FRANTIŠKA MIHÁĽA

Trvanie výstavy: od 4. júla do 31. augusta 2018

Vernisáž výstavy: 3. júl 2018 o 16.00 hod.

Usporiadateľ: Slovenské technické múzeum Košice - vysunutá expozícia v Spišskej Novej Vsi a autor

Spoluorganizátor: Banícky spolok Spiš, Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

MEMORIÁL ĽUBOŠA NOVÁKA

 

 

DUCHOVNÉ INŠPIRÁCIE
NKP Solivar pri Prešove - Sklad soli


 

 

ŽIVOT MEDZI NEBOM A PEKLOM

 

Termín konania: od 27. apríla do 27. mája 2018
Výstava je predĺžená do 15. júna 2018.
Usporiadateľ: Miloš Greisel a STM Košice
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

Miloš Greisel - vyštudovaný geológ a baník dvadsaťdva rokov pracoval pre Uránový prieskum v Spišskej Novej Vsi, dôverne pozná banské lokality na Spiši. Od roku 2008 zdokumentoval vyše 210 banských diel. Výstava Medzi nebom a peklom prezentuje 30 banerov – fotografie banských diel a 26 banerov – fotografie zo sveta – prírodné scenérie a architektúru.

medzi01 medzi03 medzi04 medzi05 medzi06 medzi09 medzi10

 

Memoriál Ľuboša Nováka

 

 

KOŠICKÁ NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2018

 

Slovenské technické múzeum Vás srdečne pozýva v sobotu 19. mája na Košickú Noc Múzeí a Galérií 2018. Ponúkame Vám program nášho múzea v sídelnej budove a vysunutých expozíciách - Múzeum letectva, NKP Solivar, Múzeum J.M. Petzvala v Spišskej Belej, Múzeum dopravy v Bratislave, Múzeum kinematografickej a fotografickej techniky rodiny Schusterovej v Medzeve.

Programy v Planetáriu ZOZNÁMTE SA S HVIEZDAMI ako aj premietanie filmov MÚZEJNÝ KINEMATOGRAF sa z technických príčin počas Noci múzeí neuskutočnia.
V sobotu 19. 5. 2018 bude múzeum otvorené len počas Noci múzeí od 17.00 do 00.00 hod. V nedeľu 20. 5. 2018 budú expozície múzea pre verejnosť ZATVORENÉ. Ďakujeme za pochopenie.

PROGRAMOVÝ PLAGÁT PROGRAMOVÝ LETÁK

 

 

 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

REPORTÁŽ

 

DIVADLO

občianske združenie:
https://www.facebook.com/artestzdruzenie/

divadlo: https://www.facebook.com/DivadloHopiHope/

hra Kráska a zviera:
https://youtu.be/IK0BXESEKV0

 

SÚŤAŽ

Počas bohatého programu na Vás čaká súťaž TIPUJ, UHÁDNI, VYHRAJ.
Vašou úlohou bude uhádnuť hmotnosť soli vo vystavenej nádobe.
Čakajú na Vás zaujímavé ceny. Tak neváhajte a zapojte sa.

 

SÚŤAŽ PRE DETI
Pre deti sme pripravili veľkú pátraciu súťaž, ktorá bude prebiehať v časovom rozmedzí od 17:00 – 20:00 hod.

HOVORIACI ROBOT V MÚZEU
Prezentácia tímu Laboratória rečových a mobilných technológií Technickej univerzity v Košiciach.

VEDECKO-TECHNICKÉ CENTRUM
Prvý krát otvorené pre návštevníkov počas Noci múzeí.
Expozícia s množstvom interaktívnych exponátov demonštrujúcich fyzikálne javy a zákonitosti.

interaktívnosť, edukatívnosť, zábavnosť, atraktivita

 

 

 

AKO SA VARILA SOĽ
Ukážka dobového varenia soli na nádvorí múzea a „soľné“ aktivity :

•TIPUJ – UHÁDNI – VYHRAJ a odhadni množstvo soli

•Slané HÓKUSy-PÓKUSy

•PRISPEJ A DARUJ MÚZEU SOĽNIČKU - vytvorme zbierku košických soľničiek

 

 

 

Počas prehliadky si môžete pozrieť aj tieto výstavy:

ŽIVOT MEDZI NEBOM A PEKLOM

BANÍCTVO V SMOLNÍKU

Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018

 

BANÍCTVO V SMOLNÍKU

 

 

Termín konania: od 18. apríla do 3. júna 2018
Vernisáž: 17. apríl o 15.00 hod.
Usporiadateľ: Banícky spolok Spišská Nová Ves, Obec Smolník, Banícky spolok Bratstvo Smolník, Banícke múzeum Gelnica a STM Košice
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

Banícky spolok Spiš Spišská Nová Ves v spolupráci so Slovenským technickým múzeom Košice otvára vernisážou dňa 17. apríla 2018 výstavu Baníctvo Smolníka v priestoroch Slovenského technického múzea, Hlavná 88, Košice. Cieľom výstavy je verejnosti priblížiť baníctvo
a hutníctvo v histórii Smolníka – významného centra dobývania rudných nerastov. Výstava prezentuje viaceré témy, pričom dôležitou je aj téma vplyvu baníctva na myslenie ľudí, na kultúrny odkaz baníckej tradície.

TLAČOVÁ SPRÁVA

banictvo08 banictvo13 banictvo26 banictvo29 banictvo34 banictvo37 banictvo40 banictvo41 banictvo44 banictvo48 banictvo49

 

SVET AKVARELU

 

 

Termín konania: od 9. marca do 22. apríla 2018
Vernisáž: 8. marec 15.00 hod.
Usporiadateľ: NATÁLIA STUDENKOVÁ ART.GALLERY a STM KE

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

TLAČOVÁ SPRÁVA

nataliastudenkova_slovakia_oldtown_2017_40x50cm_resize slovakia_peter-surovec_banska-bystrica-from-urpin_50x35cm_2017_resize ukraine_kovpakolena_basketwithpears_4836_2016_resize ukraine_maksym kisilov_may day_38x56_2017_resize akvarel01 akvarel02 akvarel03 akvarel04 akvarel05 akvarel06 akvarel07 akvarel08 akvarel09 akvarel10 akvarel11 akvarel12 akvarel13 akvarel14 akvarel15 akvarel16

 

FENOMÉN IGRÁČEK

 

Výstava bola predĺžená do 7. apríla 2018.

Slovenské technické múzeum Košice v spolupráci s firmou EFKO-karton, s.r.o. a Technickým muzeom v Brně pozývajú všetkých zvedavých na výstavu pre celú rodinu. 5. októbra tohto roku zaháji múzeum výstavu Fenomén IGRÁČEK o súčasnosti, vývoji a histórii výroby tejto hračky. Súčasťou výstavy budú opäť dve unikátne osobnosti z dielne pána Miroslava Svobodu. Tentokrát pôjde o cestovateľov, slovenského rodáka M. Beňovského a matematika, vedca a vynálezcu J. M. Petzvala.

Vernisáž: 5.10. 2017 o 16:00 hod.
Usporiadatelia: EFKO-kartón, s.r.o., Technické múzeum Brno a STM Košice
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice
Termín: 6.10.2017 do 28.2.2018

,,Výstavu Fenomén IGRÁČEK sme otvorili v roku osláv 70 rokov od založenia Slovenského technického múzea v Košiciach," uvádza Ján Melich, námestník generálneho riaditeľa STM pre marketing a prezentáciu. ,,To nám príde viac ako príhodné, so zreteľom na technickú stránku výroby Igráčka. Na Slovensku sme po Bratislave len druhým mestom, kde táto výstava bude k videniu, "dodáva Ján Melich.
,,Existujú známe a menej známe osobnosti histórie. V prípade oboch vystavených pánov v podobe Igráčka, si dovoľujem odhadovať, že ide o tie menej známe postavy. Avšak nemenej významné, "uvádza Zdeněk Rauš, kurátor výstavy. ,,Presah výstavy fenomén IGRÁČEK mi osobne príde obrovský. Predstavuje nielen technickú stránku výroby, jej všetky procesy, ale projektom stvárnenie významných osobností necháva nahliadnuť tiež do histórie daného mesta. Každá výstava je doplnená o novinky z produkcie firmy EFKO, českého výrobcu spoločenských hier a hračiek vrátane Igráčka. Je nutné tiež poďakovať Technickému múzeu v Brne, kde výstava pred šiestimi rokmi vznikla, "dodáva Zdeněk Rauš.

Výstavou v Bratislave naše putovanie s Igráčkom na Slovensku začalo a úspešne pokračuje Košicami," hovorí Miroslav Kotík, majiteľ spoločnosti EFKO. ,,Verím, že výstava nadchne rady ľudí a detí a tí pri jej návšteve objavia mnoho nových informácií," dodáva Miroslav Kotík.

Cena vstupeniek na výstavu je pre dospelých 2 € a pre deti od 6 rokov 1 €.

Igráček

Spoločnosť EFKO, český výrobca hier a hračiek, pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Po celú dobu sa zameriava okrem výroby taktiež na charitatívne akcie. Podporuje sponzorskými darmi rad materských škôlok, základných a špeciálnych škôl, detských domovov a dojčenských ústavov. Spoločnosť EFKO sa zaradila do projektu Klokánek na podporu týraných a opustených detí. Tým už od roku 2006 pravidelne získava vianočné darčeky a pomáha tak ich malým zverencom prežiť radostnejší Vianoce. Za svoje výrobky získalo EFKO rad ocenení - FOR TOYS 2010 - cena GRAND PRIX za Igráčka. V roku 2011 získalo čestné uznanie v rámci projektu vizionár 2011. Ocenenie bolo udelené za oživenie tradičných detských hračiek IGRÁČEK a uvedenie na trh novej série, ktorá využíva najnovších poznatkov z oblasti didaktiky a detskej psychológie. Projekt vizionári organizuje združenie Czech Inno pod záštitou Ministerstva priemyslu a obchodu. V roku 2012 spoločnosť EFKO získala ocenenie v súťaži "Českých 100 najlepších" za strategickú hru ABAK, ktorú odporúča takisto Mensa ČR, Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Univerzita Karlova. Kreatívna stavebnice ROTO START, získala ocenenie "Správna hračka" za rok 2013. Populárna rodinná spoločenská hra Jožin z bažin sa chváli hneď dvomi oceneniami; "Správna hračka 2013" a "Najlepšia novinka 2013" v kategórii Hry, puzzle a karty. Posledné cenu má firma z roku 2014 - označenie "Správna hračka" 2014 pre súbor obľúbených hier Moje prvé hry.

Technické múzeum v Brne (TMB) je príspevkovou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou, je priamo riadené Ministerstvom kultúry Českej republiky. Svoj zbierkový fond prezentuje formou múzejných expozícií a výstav, ktoré organizuje samostatne alebo v spolupráci s inými inštitúciami, vrátane zahraničných. Organizuje konferencie a prednášky. Rozvíja edičnú činnosť. Venuje sústavnú pozornosť práci s verejnosťou, predovšetkým s deťmi a mládežou. Vedeckého cieľa dosahuje pôvodným výskumom v oblastiach vedeckotechnického vývoja a múzejnej dokumentáciou v odboroch svojej profilácie činnosti. Vypracúva odborné posudky a odporúčania, vedecké rešerše a expertízy. Napomáha pri odbornej výchove študentov formou odbornej praxe a vedením absolventských a záverečných prác. V spolupráci s vysokými školami a ďalšími odbornými pracoviskami zabezpečuje výučbu v odboroch muzeológia a konzervovanie - reštaurovanie. Vydáva osvedčenia na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty podľa príslušného zákona a eventuálne podáva návrhy na vyhlásenie týchto predmetov za kultúrnu pamiatku. Zapožičiava zbierkové predmety na účely študijné a výstavné. Zaisťuje činnosť dobrovoľných spolupracovníkov múzea, najmä prostredníctvom Kruhu priateľov TMB.

STM spravuje aj technické pamiatky, ako napríklad Solivar pri Prešove, Vysokú pec Karol vo Vlachove, Hámor v Medzeve. Bohatý zbierkový fond STM verejnosti prezentuje vo viacerých pobočkách. Expozície, okrem sídla na Hlavnej ul. v Košiciach, sú sprístupnené v Kaštieli Budimír, NKP Solivar - Prešove, v STM - Múzeu letectva v Košiciach, Múzeu JM Petzvala v Spišskej Belej, Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, STM - Múzeu dopravy v Bratislave a v Multifunkčnom energeticko-hutníckom centre v Spišskej Novej Vsi - vysunutá expozícia História hutníctva na Spiši. V roku 2013 vzniklo Vedecko-technické centrum pre deti a mládež s viac ako 110 interaktívnymi exponátmi z mechaniky, techniky, matematiky, fyziky a biológie.

igracek01 igracek02 igracek03 igracek04 igracek05 igracek06

 

MAGNETICKÁ MÚZEJNÁ HODINKA

 

Elektrina, magnetizmus, magnetické javy a fyzika interaktívne okolo nás
vo VEDECKO – TECHNICKOM CENTRE. Tvorivé edukačné aktivity – pokusy.
Podujatie určené pre žiakov 9. ročníka ZŠ, Stredné školy, Gymnáziá a 4.ročník
osemročných Gymnázií.

 

Vopred objednané skupiny na t. č 055/726 06 25.

Termín: od 20. do 28. marca 2018
Vstupné: 2€

 

ČÍM CHCEM BYŤ JA?

 

 

V marci sme pre Vás pripravili

 

 

PLANETÁRIUM

 

 

PROGRAM V STM

 

 

TATRY NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÁCH

 

 

KRÁSA SLOVENSKA – autor JÁNOS SÜTŐ.

 


Výstava sa konala pod záštitou bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera.

Trvanie výstavy: 26. 01. – 04. 03. 2018

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

JÁNOS SÜTŐ - KRÁSA SLOVENSKA JÁNOS SÜTŐ - KRÁSA SLOVENSKA JÁNOS SÜTŐ - KRÁSA SLOVENSKA janos_suto01 janos_suto02 janos_suto03 janos_suto04 janos_suto05 janos_suto06 janos_suto07 janos_suto08 janos_suto09

Exprezident Rudolf Schuster objavil ďalší umelecký talent. Predstavil ho v Slovenskom technickom múzeu.

 

VALENTÍN